Сатири сміливий володар (Д. І. Фонвізін. Недоросток)

Мета: ознайомити учнів із творчістю російського письменника Д. І. Фонвізіна; на матеріалі його п’‎єси “Недоросток” поглиблювати навички аналізу драматичного твору; уміння визначати риси класицистичної комедії; розвивати зв’‎язне мовлення, логічне мислення, навички інсценізації; виявити головні проблеми, поставлені в комедії; сприяти розширенню літературного світогляду школярів.

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, тексти комедії “Недоросток”; “Словарь живого великорусского языка В. И. Даля”, афіша “Арка класицизму”, кросворд.

Волшебный край!

Там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы…

А. С. Пушкин

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

II. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель.

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как нибудь,

Так воспитаньем, слава Богу,

У нас немудрено блеснуть…

Так писав О. С. Пушкін.

Проблема освіти й виховання з давніх-давен хвилювала письменників. До неї у XVI I і XVIII ст. зверталися класицисти Ж. Б. Мольєр і Д. І. Фонвізін у своїх комедіях “Міщанин-шляхтич” і “Недоросток”. Ця тема важлива і для нас із вами тих, хто мусить долати важкі шляхи пізнання. Тож навіщо ми обираємо собі нелегку путь, постійно вчимося, підвищуємо свій інтелектуальний рівень? Яка мета нашої освіти? У цьому вам допоможуть розібратись вічні образи Мольєра і Фонвізіна.

Повідомлення учнів про життя і творчість Д. І. Фонвізіна

“Літературні візитки “

1. Дитинство

Д. І. Фонвізін народився 3 (14) квітня 1745 року у Москві.

2. Навчання

З 1755 року навчався у гімназії Московського університету та на філософському факультеті в Петербурзі.

3. У вирі політичних подій

“Листи з Франції” та “Роздуми” – блискучий твір, звід політичних ідеалів письменника, яскравий документ російської суспільної думки.

4. Полеміка між імператрицею та Д. Фонвізіним.

Журнал “Співрозмовник любителів російського слова”

Статті сатиричного змісту:

□ “Придворна граматика”;

□ “Лист придворного радника Хабарникова його величності”;

□ “Відповідь його світлості”;

□ “Лист Тараса Скотиніна рідній своїй сестрі Простаковій”

5. Останній день життя Д. Фонвізіна – 1 (12) грудня 1792 р.

Словникова робота.

У “Словникові живої великоруської мови” В. І. Даля є таке трактування слова “недоросток”:

Недоросль – не достигший полных лет, обычно 21 года; невзрослый, не вошедший во все года, в полный возраст, невозмужалый.

Бесіда з учнями:

– Назвіть головних персонажів комедій.

– Де відбувається дія?

– Визначте головний конфлікт п’‎єси.

Проблемне запитання.

– Як уже зазначалося постановка п’‎єси була проблематичною. Як ви думаєте, чому?

– Визначте коло проблем порушених у комедії (соц.-політичні та моральні).

Інсценування (сценка “Тришкін кафтан”).

Бесіда

– У чому полягає значення сцени з Тришкіним кафтаном?

Учень. Сценка з Тришківним та кафтаном розкриває сутність тогочасного суспільства, в якому люди посідають місце, яке не відповідає їхнім інтелектуальним і моральним якостям.

Час міркування.

– Що вам відомо про поміщиків Простакових? (скласти інформаційне гроно про відношення поміщиків до кріпаків)

Сатири сміливий володар (Д. І. Фонвізін. Недоросток)

– Кого у комедії називають “недоростком”?

– Чим займається цей юнак?

Асоціативний кущ

Сатири сміливий володар (Д. І. Фонвізін. Недоросток)

Учитель. А зараз вашій увазі уривки із фільму “Недоросток” (перегляд відеофрагментів).

– Яким постає у цій сцені Митрофан?

– Хто винен у цьому?

– Як ви гадаєте, чи любить Митрофан свою матір?

– Як ви вважаєте, чи можна змінити Митрофана у кращий бік?

– Як до маєтку потрапила Софія?

– Охарактеризуйте образи Софії та Мілона.

Бесіда.

1. Які сатиричні прийоми використовує Фонвізін, показуючи поміщиків? (“Говорящие” прізвища).

– Навмисне перебільшення негативних рис (гіпербола).

– Самохарактеристики.

– Бажання героїв.

– Ремарки.

– Яка ж головна проблема поставлена в І дії?

Висновок. Прочитавши І дію, ми можемо говорити про те, який гнів, яка біль жили в душі письменника. Фонвізін встав на захист великого російського талановитого народу над яким знущалися деспоти – поміщики.

Учитель. Центральними образами комедії є, безперечно, Стародум і Правдін. Вони стали рупором просвітницьких ідей. Що ви про них знаєте? (Відповіді учнів)

Ділова гра “Компетентність”.

Оскільки ми знаємо зміст комедії “Міщанин-шляхтич” та “Недоросток”, то можемо їх порівняти.

Аспекти порівняння:

1. Назва п’єси

2. Для чого вчаться герої

3. Тема

4. Образна система

5. Виховний зміст

6. Пафос

ІІІ. Підведення підсумків.

Бесіда

– Чи радісний сміх у Фонвізіна?

Ні. Це сміх крізь сльози…

– Назвіть ознаки класицизму комедії “Недоросток” (відповіді учнів)

– Яка будова комедії?

Зав’‎язка – поява Стародума і звістка про 10 тисяч.

Кульмінація – сцена екзамен Митрофана.

Розв’‎язка – фінал.

Проблематика п’‎єси?

1. Критика самодержавно-кріпосницької дійсності.

2. Трагедія долі простої людини.

3. Проблема виховання і освіти молодої людини.

4. Бажання бачити Росію освіченою, духовно багатою.

– Чому Пушкін назвав Фонвізіна “другом свободи”?

– Чи можна образ Митрофана віднести до вічних?

– Чи радісний сміх у Фонвізина?

Висновок. П’‎єса “Недоросток” актуальна і сьогодні, а образ Митрофана можна віднести до вічних образів. Хочеться, щоб цю п’‎єсу ви сприйняли не як твір далеких часів, а як сучасний твір, який допоможе вам у житті вести непримириму війну із скотиніними, митрофанами, які трапляються в сьогоденні. Цініть цей твір як пам’‎ятник російської культури. Комедія має і виховне, і соціальне значення: людина мусить учитися, підвищувати свій культурний і моральний рівні, щоб гідно служити своїй вітчизні, а суспільство повинно будуватися на розумних засадах, і кожен має посідати в ньому те місце, яке йому належить.

IV. Домашнє завдання.

Повторити відомості з теми “Бароко. Класицизм”, підготуватися до контрольної роботи. Написати твір-мініатюру “Чи актуальна п’єса “Недоросток”?*


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сатири сміливий володар (Д. І. Фонвізін. Недоросток)