“Самотність на верхів’ях” (Микола Зеров) – Леся Українка (1871-1913) – Українська література 10-х років

“У третій і найблискучіший період своєї творчості Леся Українки є поет виключно драматичний”, – писав Микола Зеров. Цей період складає 12 останніх років життя поетеси і налічує близько двадцяти драматичних творів. Роки, на які припадає створення феноменальної сторінки української драматургії, були непростими. Життя письменниці тривало у невідворотному загостренні хвороби, серед особистих втрат і страждань, у постійних переїздах, зумовлених потребою лікування. Якщо до цього долучити політичну реакцію і моральний терор, що посилилися в Україні після революції 1905 року, і події, що передували Першій світовій війні, то поглиблене трагічне світовідчуття Лесі Українки, що знайшло відображення у її драматичних творах, стане більш зрозумілим.

Усе написане Лесею Українкою має загальнолюдський зміст, а в її високомистецьких інтерпретаціях сюжетів і образів світової літератури знаходимо національні обриси: “Її античні теми не відчужували від України; вглиблюючись в душу старинного грека чи гебрея, вона думала про Україну, серцем була при нас. писала навіть про наш час. А що вибрала такий екзотичний одяг для своїх творчих задумів – то не тому, щоби віддалюватися від нас, а тому, що так мала більше внутрішньої свободи” (Микола Євшан).

Жанрова палітра драматургії Лесі Українки визначається насамперед драматичними поемами, а також драматичними діалогами і сценами. Леся Українка збагатила національну літературу жанром “драматичної поеми”.

Мають рацію ті дослідники, які стверджують, що Леся Українка не писала на готові сюжети. У неї був свій особливий підхід. Під її пером найвідоміші світові сюжети набували цілком нового, оригінального смислу. Так, в “Одержимій” (1901), на переконання Ліни Костенко, є морально-етичне відкриття, актуальне для духовного життя людства: “Тут, може, вперше в історії світової літератури піддається сумніву доцільність такої жертви в ім’я такого людства”. Міріам вважає, що Христос – один-єдиний, за кого варто йти на муку.

Зміст “Камінного господаря” теж глибший, аніж в опрацюваннях попередників Лесі Українки – Тірсо де Моліни, Мольєра, Олександра Пушкіна. Цього світового сюжету вперше торкнулася жінка, показавши перемогу героїні твору над звабником і згубником жіноцтва – Дон Жуаном. “А опріч того, – зауважує Максим Рильський, – створила в цій поемі Леся Українка цілком новий і прекрасний образ Долорес, яка незмірно переважає своїми моральними якостями і Дон Жуана. і донну Анну. Долорес – це небесно-блакитний просвіток між кам’яними хмарами й примарами”.

У драматичній поемі “Кассандра”, змалювавши “трагічну пророчицю, з своєю ніким не признаною правдою, з своїм даремним пророчим даром, власне такий неспокійний і пристрасний тип”, Леся Українка ставить питання про співвідношення слова і діла. Основа сюжету – відомий мотив давньогрецького міфу про загибель Трої. Однак вперше Кассандра – дочка троянського царя Пріама, пророчиця – стає центральним образом у драматичному творі.

Перша драматична поема Лесі Українки на українському матеріалі мала назву “Бояриня”. Ця високоідейна і глибоко – художня “українська модель ностальгії” (Ліна Костенко) була створена упродовж трьох квітневих днів у єгипетському місті Гелуані 1910 року і за життя авторки не була опублікована. Як, зрештою, не включалася й до зібрань творів письменниці у радянські часи.

Словниковії робота. 1. Запам’ятайте новий термін.

Драматична поема – невелика за обсягом віршована п’єса, в якій зливаються драматичне, епічне й ліричне розкриття теми; виклад відзначається стислістю і лакозмом, відсутні широке тло подій і зовнішня інтрига. В основу драматичної поеми закладено внутрішній динамічний сюжет, конфлікт світоглядних та моральних принципів. Авторами драматичних поем є Джордж Гордон Байрон, Йоганн Вольфганг Гете, Леся Українка, Іван Франко, Володимир Самійленко та ін.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Самотність на верхів’ях” (Микола Зеров) – Леся Українка (1871-1913) – Українська література 10-х років