САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ… – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Садок вишневий коло хати

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все,

Тільки дівчата

Та соловейко не затих.

Поміркуй над прочитаним

1. Знайди в уривку з повісті “В бур’янах” епізод, який перегукується зі змістом вірша. Прочитай його. Що спільного, а чим відрізняються ці твори?

2. Яку пору року відображено у вірші? Підтвердь думку текстом.

3. Який період цієї пори року змальовано: самий початок, середину чи кінець? Чому ти робиш саме такий висновок? Відповідь підтвердь.

4. Чи приносить задоволення описана картина ліричному героєві? Підтвердь свою відповідь цитатою.

5. Який настрій вірша? Чому ти так думаєш? Запиши назву настрою до словничка в робочому зошиті.

6. Який настрій викликав у тебе вірш? Поясни свою думку.

Домашнє завдання

Вивчи напам’ять вірш Т. Шевченка “Садок вишневий коло хати…”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ… – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ