С. Руданський. Співомовки “Добре торгувалось”, “Гуменний”

Мета: ознайомити учнів із біографією письменника С. Руданського та його співомовками, допомогти зрозуміти викривальний пафос цих творів; розвивати навички виразного й усвідомленого читання алегоричних творів, виділяти їхні головні думки, характеризувати героїв та порівнювати їх.

Очікувані результати: учні вміють розповідати про основні факти біографії С. Руданського; знають особливості співомовок; пояснюють їхній викривальний зміст; характеризують і порівнюють героїв співомовок; висловлюють власну думку про важливість почуття гумору.

Теорія літератури: гумореска, співомовка, інверсія.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до біографії, видання творів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання та аналіз байок.)

2. Проблемне завдання.

– Наведіть приклади алегорії у відомих байках.

(Муха – набридлива людина, яка не соромиться ходити туди, куди її не запрошують, і користуватися плодами чужої праці; Щука – нечесна, корислива людина, яка уникає відповідальності за свої злочини завдяки хабарам.)

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Степана Руданського, із творчістю якого ми познайомимося, називали “найвеселішою людиною в найсумнішому місці”. Він працював лікарем, бачив багато людських страждань. Не тільки допомагав хворим, причому часто безкоштовно, а й підтримував їх веселим, підбадьорливим словом, своїми вигаданими співомовками.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь учителя про С. Руданського.

2. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Робота з літературознавчим словничком.

Співомовка – короткий віршований ліро-епічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мотиві.

Інверсія – одна зі стилістичних фігур мови, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні, щоб найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них увагу.

4. Виразне читання співомовки “Добре торгувалось”.

5. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

6. Обмін враженнями щодо прочитаного.

– Чи сподобалася вам ця співомовка? Чим саме?

– Який вид усної народної творчості ліг в основу співомовки? (Народний анекдот.)

– Кого висміяв С. Руданський утворі?

– Яка головна думка співомовки? (На мудрого й хитрого завжди знайдеться ще хитріший та мудріший.)

7. Виразне читання співомовки “Гуменний”.

8. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

9. Обмін враженнями щодо прочитаного.

– Що смішне, а що сумне у творі?

– Кого та за що висміює автор у співомовці “Гуменний”?

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

Складіть порівняльну характеристику різних жанрів комічного.

Анекдот

Байка

Співомовка

Коротка форма

Коротка форма

Коротка форма

Гумористичний

Комічний

Гумористичний

Прозовий

Частіше віршований

Віршований

Несподіваний кінець

Мораль

Несподіваний кінець

2. Розгадування кросворда.

V. Домашнє Завдання

Уміти розповідати про письменника, виразно читати й аналізувати співомовки.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Найсмішнішим у співомовках мені здалося те…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

С. Руданський. Співомовки “Добре торгувалось”, “Гуменний”