Рухи, рефлекси і їх розлади

Рухи людини підрозділяються на мимовільні й довільні.
Мимовільними, або рефлекторними, називають рухи, що виникають у відповідь на вплив різних подразників незалежно від бажання людини. Дані рефлекторні рухові реакції є безумовними, т. Е. Вони притаманні кожному біологічному виду, формуються до моменту народження і передаються у спадок. Їх анатомо-фізіологічним субстратом є рефлекторні дуги, замикаються на рівні спинного мозку або стовбура головного мозку.
Найпростіша рефлекторна дуга спинального рефлексу складається з двох або трьох нейронів. Перший (рецепторний) нейрон розташовується в спинномозковому ганглії. Його периферичний відросток проводить нервовий імпульс від рецептора до тіла самого нейрона, а через центральний відросток імпульс прямує через задній корінець в передній ріг спинного мозку, де розташовується другий (еферентної) мотонейрон. Нервовий імпульс слід за його аксону у складі переднього корінця, спинномозкового нерва, сплетення, периферичного нерва до м’язів-виконавцям. Якщо рефлекторна дуга має три нейрона, то додатковий нейрон є Інтернейрони і розташовується між рецепторним і еферентних. Рефлекторні дуги спінальних рефлексів замикаються на рівні різних сегментів спинного мозку; порушення їх цілісності в будь-якій частині (афферентной, асоціативної, еферентної) призводить до втрати або зниження відповідних за рівнем замикання рефлексів.
Довільні рухи являють собою “свідомо-вольові” (М. І. Аствацатуров) рухові акти. Довільність деяких рухів (ходьба, біг, повзання, плавання і т. Д.) Відносна, оскільки вони носять переважно автоматизований характер. Такі рухи є більшою мірою прерогативою стриопаллидарной системи, а кора головного мозку надає на них модулююча дія. Виконує більш складні за характером диференційованих рухів пов’язано з виробленням плану і програми дії в руховому аналізаторі кори. Крім того, необхідно, щоб сформувався тут “імпульс довільного руху” досяг відповідних м’язів-виконавців. Проведення нервового імпульсу від рухового аналізатора кори до поперечно мускулатури здійснюється в межах корково-м’язового шляху (див. Рис. 5 на кол. Вкл.). Даний шлях складається з двох частин – центрального і периферичного рухових нейронів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рухи, рефлекси і їх розлади