Рух супутників

Класична механіка дозволила розрахувати рух небесних тіл. Це призвело до бурхливого розвитку у XVIII ст. небесної механіки – розділу астрономії, який вивчає рух небесних тіл на основі застосування закону всесвітнього тяжіння. Розглянемо як приклад застосування цього закону до розрахунком руху супутника навколо планети.

Супутник під дією сили тяжіння буде весь час падати на планету і в той же час просуватися вперед по своїй траєкторії. При цьому, оскільки планета має форму кулі, її поверхня буде весь час кілька віддалятися від супутника. При певному значенні швидкості супутник може обертатися навколо планети по круговій орбіті. Цю швидкість називають кругової швидкістю.

Оскільки в даному випадку планету і її супутник можна розглядати як ізольовану систему, то на супутник діє тільки сила тяжіння з боку планети.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Рух супутників