РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мета: узагальнити з учнями вивчений матеріал за темою “Пісня про Роланда” розвивати усне зв’язне мовлення, вміння формулювати та обстоювати власну позицію, працювати в групі, коректно критикувати позицію опонента; сприяти розвитку ораторських здібностей, уміння виступати перед аудиторією.

Обладнання: тлумачний словник, текст твору “Пісня про Роланда”.

Перебіг уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Слово вчителя

Хоча від часів створення “Пісні про Роланда” минуло близько тисячі років, кардинально змінились умови життя і безслідно зникла лицарська культура, цей твір хвилює душі ще й наших сучасників, змушує замислюватися над поставленими в ньому етичними проблемами, стимулює дискусії серед фахівців-літературознавців і культурологів. Сьогодні ми теж влаштуємо літературознавчу дискусію “Істинний герой, поняття про честь і зраду в середньовічному епосі “Пісня про Роланда””.

II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Словникова робота

Як ви розумієте значення слова дискусія? Звірте власні припущення з тлумачним словником. (Дискусія – широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.)

– Проведення диспуту

Групи по черзі обговорюють одне з дискусійних питань, використовуючи складені вдома тези. Клас стежить за ходом диспуту, пропонує власні аргументи на захист тієї чи іншої позиції, вирішує, чиї аргументи були найбільш переконливими.

– Питання для обговорення

1. Хто істинний герой “Пісні про Роланда”: Карл чи Роланд?

2. Чи можна сказати, що образи Роланда, Олів’‎єра та Карла є яскравими зразками епічних героїв?

3. Чи можна вважати Ганелона зрадником Карла й вітчизни?

4. Чи відрізняються герої середньовічного епосу від героїв античного епосу?

– Підбиття підсумків дискусії

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання сонета 11 Данте Аліг’‎єрі. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життєвий та творчий шлях Данте Аліг’‎єрі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ