Розвиток страхування в Республіці Білорусь

У розвинених країнах ринок страхування є одним з найважливіших елементів фінансової системи, страхуванням охоплена велика частина соціально-економічних об’єктів і явищ, а страхові послуги складають значну частку валового внутрішнього продукту. У Республіці Білорусь страховий ринок розвинений не так добре. На ньому домінує кілька страхових компаній (найбільша – Белгосстрах). При цьому участь приватних організацій обмежене тільки ринком добровільного страхування.

На сьогоднішній день добровільне страхування в республіці включає в себе всі три види: особисте страхування, страхування майна і страхування відповідальності. Майнове страхування – найперший вид страхування, який може поширюватися на самі різні об’єкти: майно громадян і організацій, будівлі, вантажі, банківські вклади та ін.

Особисте страхування проводиться на випадок настання певних подій, пов’язаних з життям і працездатністю громадян (досягненням певного віку, хворобою, нещасним випадком та ін.). У нашій республіці особисте страхування на добровільній основі розвинене слабо.

Страхування відповідальності – найновіший вид страхування, який у нас набув поширення порівняно недавно. Його метою є захист потенційного причи-нітеля шкоди. Страхування відповідальності має такі переваги:

Захищає страхувальника від фінансових втрат, які він може понести у результаті пред’явлення позовів про погашення заподіяного збитку. Розмір відшкодування збитків може виявитися зовсім непосильним для винної особи, викликати його розорення;

Захищає майнові інтереси осіб, яким заподіяно шкоду, оскільки у винної сторони може просто не виявитися достатніх коштів, щоб оплатити значні збитки.

Обов’язкове страхування в республіці реалізується відповідно до законодавства. Обов’язкове державне страхування за рахунок коштів бюджету поширюється на страхування життя працівників державної служби, чия професія пов’язана з ризиком для життя і здоров’я – судді, слідчі і т. Д. Обов’язкове страхування за рахунок коштів страхувальника на сьогоднішній день в Республіці Білорусь включає три види: обов’язкове страхування будівель, що належать громадянам, обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту, обов’язкове страхування пасажирів.

Обов’язкове страхування пасажирів не поширюється на пасажирів транспорту міжнародних сполучень з далеким зарубіжжям, пасажирів усіх видів транспорту приміського сполучення, внутрішньоміського і внутрішнього водного транспорту.

Обов’язковому страхуванню будівель не підлягають: приватизовані квартири в багатоквартирних будинках, садові будиночки (дачі), гаражі, інші подібні споруди.

Об’єктом обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту є відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну при експлуатації цих засобів у дорожньому русі на території Республіки Білорусь життю або здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну або майну юридичних осіб.

Існує міжнародна система по страхуванню автоцивільної відповідальності “Зелена карта”. Страхові компанії різних країн, що входять в цю систему, визнають вимоги власників транспортних засобів з інших країн, застрахованих у цих компаніях.

В економічно розвинених країнах, крім вищевказаних видів обов’язкового страхування, широко поширені обов’язкове медичне страхування населення, обов’язкове страхування відповідальності екологічно небезпечних об’єктів (екологічне страхування) та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розвиток страхування в Республіці Білорусь