Розвиток мовлення (усно). Образ Жульєна Сореля

Мета:

– Навчальна: розкрити з учнями образ головного героя твору Стендаля “Червоне і чорне”; з’ясувати засоби його змалювання та втілення в ньому авторського задуму;

– Розвивальна: розвивати навички роботи з текстом художнього твору, образне й логічне мислення, уміння характеризувати героїв, зіставляти різні життєві й літературні явища;

– Виховна: виховувати особистість на основі загальнолюдських цінностей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: тема й епіграф уроку (на дошці); ілюстрації до роману Стендаля “Червоне і чорне”; таблиця “Злети та падіння Жульєна Сореля, головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне””; відеофрагменти екранізації роману Стендаля “Червоне і чорне” (реж. С. А. Герасимов, СРСР, 1976); мультимедійна презентація за темою уроку (за можливості); медіазасоби.

Очікувані результати

Предметні компетентності, що формуються на уроці

Ключові компетентності, що формуються на уроці

Учень/учениця

Виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі; характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців; на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів; зіставляє образи персонажів

Учень/учениця

Аналізує вплив соціуму на особистість; висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у романі; використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами; усвідомлює цінність активної життєвої позиції; зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх; використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману; визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

Я – спостерігач людського серця.

Стендаль

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант

1. У якому місті починається дія роману “Червоне і чорне”? (У Вер’єрі.)

2. Яка пристрасть Жульєна найбільше дратувала його батька? (До читання.)

3. Хто був кумиром Жульєна Сореля? (Наполеон.)

4. Чому Жульєн вирішив стати священиком? (Це було для нього шляхом до заможності; давало змогу вибитися в люди, вирватися з Вер’єра.)

5. Хто така мадам Дервіль? (Подруга мадам де Реналь.)

6. Що знаходилося у коробочці, яку Жульєн Сорель ховав у своєму матраці? (Портрет Наполеона.)

7. Хто такий Фуке? (Молодий лісоторговець, приятель Жульєна.)

8. Яку пропозицію зробив Фуке Жульєну? (Стати його компаньйоном.)

9. Коли мадам де Реналь вперше охопили муки совісті за те, що вона зраджує чоловікові? (Коли захворів її молодший син, Станіслав Ксав’є.)

10. Чому Еліза почала ненавидіти Жульєна? (Тому що Жульєн Сорель відмовився одружитися з нею.)

11. Хто рекомендував Жульєна Сореля ректорові семінарії Пірару? (Абат Шелан.)

12. У якому місті знаходилася семінарія, де навчався Жульєн Сорель? (У Безансоні.)

2. Перевірка домашнього завдання

· Складіть сюжетний ланцюжок за романом Стендаля “Червоне і чорне”.

Очікуваний результат

Розповідь про життя Жульєна Сореля в родині батька, селянина-тесляра → холодні взаємини з рідними, вороже ставлення до хлопця з боку односельців та рідних, адже Жульєн не здатен до Фізичної праці й перебуває на утриманні родини → життя в сім’ї мера міста Вер’єра пана де Реналя, до якого він улаштовується гувернером → закохавшись у пані де Реналь, герой змушений залишити цей дім → Жульєн навчається в Безансонській семінарії, щоб зробити кар’єру священика, але це йому не вдається → юнак потрапляє до Парижа → маркіз де Ла-Моль бере його секретарем та бібліотекарем → Жульєн виконує складні політичні доручення, виявляючи розум і здібності → у нього закохується донька маркіза Матильда → пані де Реналь під тиском свого католицького духівника дає маркізові дуже негативний відгук про Сореля → Жульєн стріляє в пані де Реналь, легко поранивши її, потрапляє до в’язниці, його засуджують до страти.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтирів, соціальних настанов, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.

2. Слово вчителя

– Французький письмєнник Стендаль уважав, що лише плебеї стають геніями. Він був переконаний у власній теорії, згідно з якою не аристократ, а бідна проста людина завдяки своєму таланту, своїй вродженій енергії та бажанню вирватися у вищий світ здатна вершити великі справи. Таким був Наполеон. Таким, можливо, є Жульєн Сорель. Батько Сореля був досить заможнім селянином, але сам Жульєн не лише на мав копійки за душею, а й почувався чужим у свої родині. Його не любили, з нього глузували, його ображали, а він відповідав такою самою ненавистю і батькові, і братам. Проте у Жульєна була мета, до якої він йшов із непохітною рішучістю і заради якої ладен був терпіти будь-які страждання. Він мріяв прокласти собі шлях – вирватися із Вер’єра.

Сюжетний стрижень роману “Червоне і чорне” складається із конфлікту головного героя із суспільством, із неможливістю представникові нижчого стану, простолюдинові досягти успіху завдяки своєму розуму та здібностям. Внутрішній конфлікт переважає зовнішній.

3. Робота з епіграфом до уроку

· На які особливості власного творчого методу звертає увагу письменник у своєму висловлюванні?

IV. РОБОТА НАД ЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Поза сумнівом, герой роману Стендаля Жульєн Сорель – незвичайна, непересічна особистість. Він прагне, щоб людську гідність, розум та здібності поважали – незалежно від походження людини; щоб ці якості давали змогу зробити кар’єру, отримати відповідне моральне та матеріальне заохочення від суспільства. Мета, як бачимо, цілком відповідає здоровому глузду й загальнолюдським нормам. Саме над образом головного героя роману ми поміркуємо сьогодні на уроці.

2. Творчо-аналітична робота (запис до зошитів)

· Визначте сутність основного конфлікту роману Стендаля “Червоне і чорне”: побудуйте сюжетно-композиційну лінію роману.

Очікуваний результат

– Експозиція: опис Вер’єра, вер’єрців і мера міста пана де Реналя та його родини;

– Зав’язка: сім’я тєслі Сореля, домовленість між де Реналем і Сорелем;

– Розвиток дії: знайомство Жульєна з родиною де Реналів, кохання до пані де Реналь, семінарія в Безансоні, служба у де Ла-Моля, кохання до Матильди;

– Кульмінація: замах на життя пані де Реналь, ув’язнення, перебування у в’язниці, суд;

– Розв’язка: страта.

3. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні розповідають про дитинство Жульєна Сореля.)

– Головний герой – син теслі. Він живе в маленькому провінційному містечку Вер’єрі з братами і батьком і мріє вирватися звідси у великий світ. У містечку його ніхто не розуміє. “Усі домашні зневажали його, і він ненавидів своїх братів і батька…” Юнак із дитинства мріяв про військову службу, про славу Наполеона. Але кар’єра священика його також приваблювала: “Пробити дорогу для Жульєна насамперед означало вирватися з Вер’єра; він ненавидів свою батьківщину”.

4. Слово вчителя

– Світогляд Стендаля формувався під впливом ідей Просвітництва. Наріжною була для нього поширена у XVIII ст. ідея так званої природної людини. Людина поводитиметься морально тоді, коли буде вільною у виявленні власної неповторності. Суспільство псує людину тим, що змушує її дотримуватися суспільних умовностей. Тільки ті, хто живе за законами природи, можуть бути взірцем моральності й доброчинності. Цей принцип надавав певної єдності дещо суперечливим поглядам письменника, оскільки впродовж життя ключовими для Стендаля залишалися поняття Свобода, енергія, щастя. Безперечно, він розумів, що гармонія між зовнішнім світом і внутрішніми пориваннями людини, яку називають щастям, є тільки мрією, утопією, але все одно прагнув того щастя, шукав його, хоча найчастіше це приносило йому лише розчарування.

У душі головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне” відбувається боротьба природи та цивілізації. Жульєн Сорель обирає для себе свідоме лицемірство, стримує власний темперамент; ставлячись до суспільства з презирством, поводиться за його законами. Своїм учителем у мистецтві брехати собі він називає мольєрівського Тартюфа. Жульєн вираховує кожний свій крок і створює цілу програму завоювання світу, хоча на перших етапах “природна людина”, яка живе в ньому, сплутує всі плани. Поступово він навчається добре контролювати власні інстинкти, і на той період припадають його найбільші успіхи.

5. Дослідницька робота (у групах)

· Проаналізуйте етапи життя героя й визначте, до злету чи падіння вони його привели.

Очікуваний результат

Злети та падіння Жульєна Сореля, головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне”

Етапи життя

Висновки

Жульєн на посаді вихователя дітей мера міста пана де Реналя. Юнак закохується в пані де Реналь. Побачивши, що подобається їй, вирішує закохати її в себе й використати це для просування вгору. Що це?

Падіння

Жульєн намагається грати роль світського лева, але викликає лише сміх, адже йому бракує досвіду. Ці його намагання відлякують пані де Реналь. Під упливом темпераменту юнак забуває про роль і починає палати щирою пристрастю, при цьому домагається взаємності. Це що?

Злет за автором та падіння за загальнолюдськими й християнськими моральними нормами

Незважаючи на романтику пристрасних почуттів, Сорель засвоює чимало “корисного” для майбутніх перемог, навчається краще розуміти оточуючих. “Це виховання любов’ю, яке провадилось жінкою зовсім недосвідченою, було для нього справжнім щастям. Жульєн безпосередньо побачив суспільство саме таким, яким воно тоді було”: “на перший план виступали різні складні інтриги”. Це злет чи падіння?

Ні те, ні інше: герой набуває досвіду

У Безансонській семінарії Жульєн уважає, що серед обмежених і нерозвинених семінаристів він легко стане першим учнем, говорячи: “За Наполеона я був би сержантом, а серед цих майбутніх кюре я буду старшим вікарієм”. І він дійсно стає першим, але не “своїм”, не здобуває поваги, адже в очах посередності бути надто розумним – гріх гордині. Даремно Сорель силкується стати “як усі”. Усе одно, “І після багатьох місяців невпинних зусиль Жульєн усе ще мав вигляд людини, що мислить”. Як це розцінювати?

Злет душі, але падіння для кар’єри

У Парижі, у родині де Ла-Молів, Жульєн знову діє через жінку. Його кохання вже “цивілізоване”, нагадує цілеспрямовану облогу, націлену на те, щоб зламати гордість Матильди. Розігравши свою партію як по нотах, Сорель отримує все, про що мріяв: вродливу жінку, титул і навіть офіцерський мундир. Але заплачено за це надто дорого: Сорель уже не мрійник, готовий померти за книжку, а самозакоханий егоїст. Почувши від Матильди звістку про присвоєння йому звання гусарського поручика, Жульєн говорить собі: “Отже, роман мій завершений, і я завдячую цим тільки самому собі. Я примусив це горде страховисько покохати себе. Її батько не може жити без неї, а вона – без мене”. Що це?

Падіння

Саме в цей момент із Жульєном відбувається катастрофа: пані де Реналь пише маркізові де Ла-Молю про те, що Сорель – безсоромний кар’єрист, аморальна людина. Маркіз відмовляється віддати за нього свою дочку. Жульєн їде до Вер’єра, стріляє в пані де Реналь і потрапляє до в’язниці. Самотні години у в’язниці й каяття повернули його до “природного стану”. Він відмовляється від допомоги, від самозахисту, на суді гордо заявивши: “Ви бачите перед собою простолюдина, обуреного проти свого низького походження… Ось мій злочин, добродії…”. Як ви це розцінюєте?

Злет

· Якого висновку можна дійти, проаналізувавши складену вами таблицю? (Життя героя складалося зі злетів і падінь, залежно від того, що брало гору – “природна людина” чи “цивілізована людина”. Фінал твору свідчить про духовний злет Жульєна, хоча й дорогою ціною.)

6. Інтерактивна вправа “Сходинки” (робота в групах)

· Які зміни, на вашу думку, відбулись у внутрішньому світі Жульєна Сореля під час перебування в будинку де Реналів та в Безансоні?

· Чому талановитий юнак Жульєн Сорель стає на шлях лицемірства та розрахунку?

· Визначте етапи життя Жульєна Сореля на шляху, як він вважав, до визнання.

· Складіть хронотоп його життя у вигляді сходинок, але зверніть увагу на те, що довжина сходинок може бути різною. Чому? Аргументуйте.

Очікуваний результат

Протягом свого життя герой роману перемістився з провінційного містечка до Безансона, а потім до Парижа. Більша частина роману повідомляє про життя Жульєна в Парижі. Тому життя Сореля можна поділити на три сходинки, із яких найдовшою буде сходинка “Париж”.

Шлях досягнення Жульєном Сорелем мети його життя

Розвиток мовлення (усно). Образ Жульєна Сореля

· Схематично покажіть сходинки життя Жульєна, схарактеризуйте кожен із цих етапів.

Очікуваний результат

Сходинка 1

Юнака запрошує гувернером для своїх дітей мер міста пан де Реналь. Життя в будинку пана де Реналя було сповнене лицемірства, прагнення до наживи, боротьби за владу, інтриг і пліток. “…Сумління стало нашіптувати Жульєну: “Ось він, той брудний добробут, якого й ти можеш досягти й тішитися ним, але тільки на таких умовах і в такому товаристві. Можливо, ти матимеш посаду з платнею в двадцять тисяч франків, але, обсідаючись м’ясивом, ти не даватимеш співати біднякові. Ти влаштовуватимеш обіди на гроші, які вкрадеш з його жалюгідного раціону, і під час твого бенкету він буде ще нещаснішим! О Наполеон! Які прекрасні були часи твого владарювання, коли люди завойовували щастя в небезпеках битв; але йти шляхом підлоти, збільшуючи страждання знедолених…””.

Жульєн закохується в пані де Реналь. Відчувши взаємність, він вирішує закохати її в себе остаточно й використати це для просування соціальними сходами. При цьому він намагається грати роль світського лева, але викликає лише глузування, адже йому бракує досвіду.

Сходинка 2

Завдяки заступництву кюре Шелана Сорель потрапляє до Безансонської духовної семінарії. “Цей юнак хоч і дуже низького походження, але гордовитий, і з нього не буде жодної користі, якщо ви зачепите його самолюбство”, – говорить про нього абат Пірар. І Жульєн почав просуватися вгору. Навчався він старанно, але семінаристів тримався осторонь. Незабаром він побачив, що знання тут не цінують, а успіх у науках здається навіть підозрілим. Жульєн зрозумів, що там заохочують лицемірство, удаване благочестя.

Сходинка 3

Завдяки підтримці духівника Жульєн потрапляє до будинку маркіза де Ла-Моля. Перед ним відкрилися широкі перспективи. Але цей новий світ був таким саме лицемірним і корисливим. Проте Жульєн уже знає, як поводитися, як зробити кар’єру. Він цікавиться політикою, філософією і міркує в дусі свого кумира – мета виправдовує засоби. Не останнє місце в кар’єрному зростанні належить його любовним взаєминам із дочкою маркіза Матильдою.

7. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Перегляньте фрагменти екранізації роману Стендаля “Червоне і чорне” (постріл у церкві в пані де Реналь та виступ Сореля на суді). Виконайте завдання.

(Учитель демонструє фрагменти художнього фільму “Червоне і чорне”.)

– Що й чому поставило крапку в кар’єрі Жульєна?

– Яких моральних помилок припустився Жульєн Сорель у процесі сходження до вищих верств суспільства?

– Які фрази з промови героя можна вважати ключовими?

– Які обставини могли б пом’якшити вину Жульєна, якби суд взяв їх до уваги?

– Чи була у Жульєна можливість уникнути покарання?

– Чому герой не хоче уникати покарання і вважає вирок суду справедливим?

– Поясніть, чому своє життя у в’язниці Жульєн Сорель називає ідеальним?

Матеріали для вчителя

Маркіз де Ла-Моль почав цікавитися попереднім життям Жульєна й отримав дуже негативний відгук від пані де Реналь. Усі чудові плани Сореля розсипаються на порох.

Прагнучи помститися, він вдається до безрозсудного вчинку – у вер’єрській церкві стріляє в пані де Реналь. Жульєн у в’язниці, на нього чекають суд і жорстокий вирок. Довго розмірковуючи на самоті, Жульєн доходить висновку: суспільство, куди він так прагнув потрапити, у його особі вирішило покарати тих молодих людей низького стану, які насмілилися проникнути у вищий світ.

На суді він говорить: “Я не маю честі належати до вашої касти, панове, у моїй особі перед вами селянин, що повстав проти низькості свого стану. …Я бачу тут людей, які, не замислюючись над тим, що молодість моя заслуговує співчуття, захочуть покарати у моїй особі і раз назавжди зломити тих юнаків незнатного походження, пригнічених бідністю, яким пощастило здобути добру освіту, унаслідок чого вони насмілились проникнути в середовище, яке… зветься вищим світом”. Жульєн Сорель знаходить у собі мужність гідно зустріти смерть.

Так гине розумна й непересічна людина, яка зважилася робити кар’єру всіма доступними їй засобами й у душі котрої точиться боротьба між природною шляхетністю та честолюбством.

8. Евристична бесіда

· Яких моральних законів має дотримувати людина, коли перебуває перед вибором? Зробіть висновки.

Очікуваний результат

Жульєн Сорель – типова людина, яка розучилася бути сама собою. Через це душа головного героя стала ареною боротьби між природою та цивілізацією. Шлях героя кар’єрними сходами – це шлях моральної деградації, духовного падіння. А засудження і страта – шлях духовного відродження, шлях злету до моральності, до духовного відродження. За умов доби Реставрації доля непересічної особистості з низів не могла бути іншою. Герой знаходить у собі сили протистояти середовищу, законам тогочасного суспільства та віднайти своє природне “я”.

V. ПІДБИТТЯ Підсумків УРОКУ

1. Творча робота

· Складіть усне висловлювання на тему “Чи можна вважати поразкою фінал життя Жульєна Сореля?”.

2. Інтерактивна вправа “Займи позицію”

· Опрацюйте теоретичний матеріал за карткою-інформатором. Дайте відповідь на запитання: “Хто, на вашу думку, перемагає в Жульєні Сорелі: природна людина чи людина цивілізації? Свою думку обгрунтуйте”.

Картка-інформатор

* * *

“Геніальним плебеєм”, втіленням сучасного варіанта “природної людини” і є, безперечно, Жульєн Сорель. Його батько і брат – грубі, практичні та хитрі люди, позбавлені будь-яких високих ідеалів. На їхньому тлі Жульєн, фізично слабкий, граційний, схожий на дівчину, становить разючий контраст. Але він уміє витримувати удари: коли батько жорстоко б’є його, юнак плаче – “не так від болю, як від жалю, що пропала улюблена книжка”. Така реакція свідчить про те, що в ньому є могутня внутрішня сила, яка ще тільки шукає виходу. Жульєн – обдарований юнак: у нього живий розум, витончені почуття, він здатний вивчити напам’ять Новий Заповіт… На перших етапах “природна людина”, що живе в ньому, сплутує йому карти.

* * *

У душі Жульєна Сореля відбувається битва “природи” і “цивілізації”. Герой бачить свій “обов’язок” у свідомому лицемірстві, себто в тому, щоб, стримуючи власний темперамент і ставлячись до суспільства з презирством, поводитися за його законами. Своїм учителем у цьому мистецтві брехати собі він називає мольєрівського Тартюфа. Жульєн вираховує кожен крок і створює цілу програму завоювання світу. Він навчається добре контролювати власні інстинкти, і саме на той період припадають його найбільші успіхи.

3. Оцінювання роботи учнів на уроці

4. Рефлексія. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Історія Жульєна Сореля наштовхнула мене на думку про те, що.”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: заповнити другий стовпець таблиці “Система образів роману Стендаля “Червоне і чорне””.

Система образів роману Стендаля “Червоне і чорне”

Ім’я героя

Характеристика

Жульєн Сорель

Луїза де Реналь

Матильда де Ла-Моль

Абат Пірар

Пан де Ла-Моль

Пан де Реналь

Групова: підготувати цитати до образів: 1-ша група – аристократія Парижа, 2-га група – духівництво Безансона, 3-тя група – мешканці провінції (містечко Вер’єр).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Розвиток мовлення (усно). Образ Жульєна Сореля