Розвиток чотирьох якостей креативності по Гілфорду

Поняття “продуктивність” походить від англійського слова “productivity”. Спочатку воно застосовувалося в сільськогосподарській і тваринницької діяльності з метою виявлення найбільш плідних і дають потомство примірників. У міру розвитку промисловості даний термін став застосовуватися у виробництві – в російській мові аналогічним даному слову стало поняття “продуктивність”. У теперішній же час термін “продуктивність” використовується для оцінки творчого потенціалу людини, будучи відображенням його здатності до виробництва об’єктів творчості.

Крім того, представлене поняття застосовується і в сфері особистісного зростання. Тут його можна охарактеризувати наступним чином:

Продуктивність є здатністю людини до створення певної кількості чого-небудь або скоєння певного обсягу дій за конкретний проміжок часу.

Зазвичай продуктивність вимірюється в чисельно-кількісних термінах, однак нерідкі випадки, коли їй може надаватися емоційна оцінка.

Також варто відзначити, що продуктивність є не вродженим властивістю особистості, а здобувається, а значить, її можна назвати навиком, який можна розвивати і покращувати. Причому, якщо людина продуктивний, то це буде проявлятися у всій його діяльності.

Висока продуктивність – це основа високих результатів, досягаючи яких людина отримує задоволення і радість від того, чим він займається.

2
Гнучкість мислення
Гнучкістю мислення називають здатність людини знаходити нові рішення і вміння ефективно використовувати наявний вихідний матеріал, а також швидко змінювати своє мислення і поведінку, в залежності від ситуації.

Гнучкість мислення говорить про те, що людина може бачити будь-яку конкретну ситуацію в процесі розвитку і прогнозувати її ймовірний вихід. Завдяки гнучкості мислення людина має можливість максимально швидко знаходити вихід зі складних положень і правильні рішення важких завдань, а також усувати внутріособистісні конфлікти. Людина, що володіє такою якістю, вміє об’єктивно мислити і адекватно сприймати що відбувається навколо.

Особливою важливістю гнучкість мислення володіє для творчих людей, тому дозволяє їм постійно черпати нові ідеї. Якщо ж говорити про наукову діяльність і процес навчання, то обговорюване нами якість робить їх в рази ефективніше. Те ж стосується і бізнесу: якщо людина не має здатність мислити швидко і гнучко, то й успіх буде маловірогідний. А укупі з такими якостями як дипломатичність і зговірливість гнучкий розум дозволяє уникати будь-якого роду конфронтації, конфліктних ситуацій, а також вирішувати спори і грамотно вести переговори.

3
Оригінальність мислення
Оригінальність мислення є здатністю людини до висунення нових, незвичайних і несподіваних ідей, які суттєво відрізняються від уже відомих, тривіальних, загальноприйнятих.

Оригінальність мислення може виявлятися в діяльності, спілкуванні, взаємодії з іншими людьми. Величезна кількість фахівців вважають оригінальність однією з основних особливостей творчих людей.

Важливо сказати і про те, що оригінальність мислення дозволяє не тільки генерувати нові ідеї або створювати цікаві проекти, але також і розробляти і розвивати вже існуючі. А це, у свою чергу, надає неоціненну допомогу і підтримку людині як у творчості, так і в науковій, освітній, технічній, підприємницької та будь-якої іншої діяльності.

Але не слід забувати і про те, що оригінальність мислення досить часто пов’язана з критичною оцінкою нових ідей оточуючими. Часто можна спостерігати такі ситуації, коли оригінальні ідеї “в багнети” сприймаються іншими людьми. Тому, людина, що володіє оригінальним мисленням, повинен розвивати й інші якості своєї особистості, такі як вміння переконувати та аргументувати свою точку зору, протистояти стресам і тиску з боку, неконфліктність, комунікабельність і т. д.

4
Навичка вирішення складних проблем
Під умінням вирішувати складні проблеми слід розуміти особливий навик, що включає в себе дві складові – аналітичну і практичну. Аналітична складова відповідає за аналіз виниклої проблеми, її оцінку, розробку можливих варіантів її вирішення. А практична складова відповідає за, власне, втілення рішення в життя, перехід від теорії до практики.

Характер ж рішення будь-якої проблеми завжди знаходиться в залежності від особливостей кожної окремо взятої ситуації. Але найбільш важливо спочатку зібрати інформацію про актуальну проблему, і лише після цього, вже володіючи фактичними знаннями, приступати безпосередньо до вирішення. В окремих же випадках, яких, до слова зауважити, в даний час стає все більше і більше, саме відповідне рішення може бути знайдене виключно при творчому підході.

Уміння вирішувати складні проблеми має унікальну властивість – враховуючи те, що це навичка, його можна всіляко розвивати і культивувати. Причому, чим складніше завдання людина ставить перед собою, тим більшим потенціалом в плані вирішення проблем він починає володіти.

Навичка вирішення проблем, як і інші, розглянуті нами вище, дуже важливий для людини в його повсякденному житті, тому проблеми систематично виникають в абсолютно будь-якій сфері життєдіяльності: творчості, науці, бізнесі, соціальній, технічній роботі і т. д.

Ми дозволимо собі повторитися, і нагадаємо, що продуктивність, гнучкість і оригінальність мислення, а також навик вирішення складних проблем піддаються розвитку. Відповідно, кожна людина, що прагне до підвищення своєї особистої продуктивності та ефективності і розвитку своїх особистісних якостей, у тому числі і творчого потенціалу, може докласти зусиль, щоб вищеназвані якості розвинути.

Нижче ми пропонуємо вашій увазі ознайомитися з низкою рекомендацій та списком кількох дієвих ігор, спрямованих на розвиток кожного з розглянутих нами якостей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Розвиток чотирьох якостей креативності по Гілфорду