Розстановка персоналу

Під розстановкою персоналу в організації розуміється доцільне розподіл готівкових працівників по підрозділах і робочих місцях відповідно до ухваленій у організації системою поділу і кооперації праці, з одного боку, і здібностями працівника – з іншого.

Умови розстановки персоналу рівномірне і повне завантаження працівників; відповідність професії, кваліфікації і навичок; забезпечення необхідної взаємозамінності; повна відповідальність кожного за виконання своєї роботи; точний облік кількості і якості результатів праці.

При розстановці кадрів необхідно враховувати психологічну сумісність працівників, яка збільшує задоволеність людини працею і веде до зростання продуктивності. Також важливо дотримуватися співвідношення працівників за віковими категоріями. Співвідношення молодих і літніх працівників колективу веде до збільшення стійкості колективу – процес розстановки кадрів повинен забезпечити цю стійкість.

Стійкість колективу – це властивість виробничого колективу зберігати і розвивати свій трудовий потенціал в умовах динамічності кадрів. Нестійким є той колектив, в якому будь-який рух працівників веде за собою зниження трудового потенціалу.

Професійна стійкість працівника означає його здатність до збереження і розвитку потенціалу при зміні робочого місця або роботи.

Стійкість працівника по відношенню до робочого місця означає збереження здатності і інтересу до праці на одному і тому ж робочому місці протягом тривалого часу.

Управління стійкістю колективу полягає в розробці і організації системи заходів щодо стабілізації тих працівників, які в умовах скорочення чисельності здатні не тільки зберегти трудовий потенціал, але і розвивати його в майбутньому.

Першочерговим завданням формування стійкого колективу є наявність кадрового ядра організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Розстановка персоналу