Розрахунок коефіцієнтів капіталізації

На сьогодні є кілька методик розрахунку коефіцієнта капіталізації. Даний параметр можна розрахувати для загального доходу підприємства, що включає в себе чисту або балансовий прибуток. Розрахунок може бути проведений і з обліку грошового потоку, що складається з певного виду прибутку і амортизації. Багато що залежить від того, в яких величинах оцінюється компанія.

Балансовий і чистий прибуток підприємства можна визначити за допомогою ставки прибутковості за обраною прибутку. У свою чергу, ставка прибутковості – це параметр, який характеризує обсяг прибутку компанії або активність її надходження на баланс підприємства. Якщо в період діяльності підприємства не спостерігається зростання або скорочення виробництва, то ставка прибутковості залишається на колишньому рівні. Відповідно, коефіцієнт капіталізації буде дорівнює ставці прибутковості. Якщо ж останній показник буде змінюватися, то зміниться і параметр капіталізації.

Таким чином, є кілька методів, що дозволяють розрахувати коефіцієнт капіталізації і зробити висновки про перспективи компанії, як об’єкта для інвестицій. Є два випадки:

Коефіцієнт капіталізації дорівнює ставці прибутковості:

1. Метод кумулятивного побудови. Особливість методики – в розрахунку процентної ставки, як суми декількох основних параметрів. В основі обчислення – безризикова ставка, до якої додаються різні поправки:

    – на ризик. Тут враховуються особливості об’єкта і галузі в цілому, ліквідність активів і так далі. До таких видів ризику відносять ризик політичної нестабільності, ризик недостатньої ліквідності і так далі; – на інфляцію.

При проведенні розрахунків все поправки враховуються в процентному відношенні. Сумарна величина поправок і безризикової ставки – це і є процентна ставка, по якій в подальшому проводиться розрахунок коефіцієнта капіталізації.

При цьому обчислюється процентна ставка за такою формулою:

Де Rr – це ставка дисконту, r – відсоток інфляції, i – безризикова ставка, а останні два параметри – систематичні і несистематичні ризики відповідно.

2. Методика по теорії капітальних активів вперше була розроблена і застосована Шарпом. Її суть в тому, що до загальної безризиковою ставкою додається ряд поправок на підвищення ризику, характерного для кожного підприємства, і помножений на зміну прибутковості підприємства.

Формула розрахунку має такий вигляд:

де Rr – це ставка прибутковості підприємства, яка обчислюється шляхом оцінки капітальних активів, а ir – це безризикова ставка. Останній параметр можна розрахувати двома способами:

– як прибутковість найбільш надійних (найчастіше державних) паперів;
– як сумарна прибутковість міжбанківських ставок і прибуток найбільш стійких банківських установ.

3. Розрахунок коефіцієнта по величині, зворотній відношенню ціни і прибутку. Суть проста. Якщо акції досліджуваної компанії знаходяться у вільному продажі на фондовому ринку і одночасно з ними в продажу є аналогічні цінні папери інших компаній даної галузі, то прибутковість і ризик можна врахувати в ставці прибутковості. Її можна буде вичистити наступним чином:

Коефіцієнт капіталізації відрізняється від ставки прибутковості:

1. Розрахунок коефіцієнта при використанні позикових коштів можна поділити на дві частини:

    – відображає дохід, який створюється капіталом кредитодавця з урахуванням існуючих ризиків та інфляції; – сума, яка йде на погашення позикового капіталу.

Формула розрахунку має такий вигляд:

Розрахунок коефіцієнтів капіталізації

Де Кр – відносний обсяг кредиту, i1 – ставка прибутковості особистого капіталу компанії, i2 – ставка прибутковості кредитного (позикового) капіталу компанії, К – коефіцієнт капіталізації.

2. Загальна формула розрахунку коефіцієнта капіталізації:

Коефіцієнт капіталізації = Зобов’язання підприємства / Власний капітал.

Під зобов’язаннями підприємства розуміється сума короткострокових і довгострокових позикових активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Розрахунок коефіцієнтів капіталізації