Розрахунок кількості теплоти

Кількість теплоти, що переноситься від одного тіла до іншого, має бути застосоване на нагрівання тіла, плавлення, випаровування, або ж вивільнятися при зворотних процедурах – охолодженні тіла, кристалізації, конденсації.

Кількість теплоти, що переноситься від одного тіла до іншого, має бути застосоване на нагрівання тіла, плавлення, випаровування, або ж вивільнятися при зворотних процедурах – охолодженні тіла, кристалізації, конденсації. Теплота виділяється при згорянні палива.

Для перетворення рідкої речовини в пар при немінливому температурі доводиться витратити кількість теплоти визначається:

Q = Lm.

У вираженні під L розуміємо питому теплоту пароутворення. При зворотному процедурі – конденсації пари – виходить назовні аналогічну кількість теплоти.

Кількість теплоти, необхідну для переходу з рідкого стану в пар або вивільняється при конденсації, прямо пропорційно масі рідини.

Для плавлення кристалічного тіла масою m, при відповідній температурі плавлення, доводитися витратити кількість теплоти визначається:

Q = λm.

У вираженні під λ розуміємо питому теплоту плавлення. При зворотному процедурі – кристалізації тіла – аналогічну кількість теплоти виходить назовні.

Кількість теплоти, необхідну для плавлення тіла або ж вивільняється при його кристалізації, прямо пропорційно масі даного тіла.

Кількість теплоти, що вивільняється в ході повного згорянні палива масою m, визначається:

Q = qm.

У вираженні під q розуміємо питому теплоту згоряння.

Кількість теплоти, що виходить назовні при згорянні палива буде прямо пропорційно його масі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Розрахунок кількості теплоти