Розмноження в живій природі

Серед фундаментальних властивостей і проявів земного життя розмноженню належить особливе місце (див. Пп. 1.1 і 1.3). Дійсно, сенс існування живої істоти – виконання ним головної біологічної функції: участь у процесі розмноження. Основу функції розмноження складають певні клітини (гамети) і клітинні процеси.

Так як тривалість життя особини завжди коротше тривалості існування виду, до якого ця особина належить, то історія будь-якого біологічного виду полягає в історії змінюють один одного поколінь організмів. Чергове або дочірнє покоління утворюється внаслідок розмноження представників материнського покоління. Можна сказати, що завдяки розмноженню біологічні види а отже, і життя як явище матеріального світу зберігаються в часі.

Фенотипічні відмінності, які спостерігаються серед особин різних поколінь, являють собою матеріал для природного відбору, без чого еволюція живих форм і життя в цілому неможлива.

Розмноження виникло в ході історичного розвитку органічного світу планети рано, імовірно одночасно з (прото) кліткою. Розмноження у світі життя, поряд зі зміною поколінь і підтриманням на певному рівні внутрішньовидової мінливості, вирішує також завдання збільшення кількості особин і збереження шляхом “відтворення собі подібних” виникають в еволюції типів і варіантів структурно-фізіологічної організації. Останнє обумовлено тим, що процес біологічного розмноження передбачає передачу в ряду поколінь спадкового матеріалу (ДНК) і, таким чином, специфічною для конкретного виду біологічної (генетичної) інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Розмноження в живій природі