Романна епопея про Івана Мазепу – Богдан ЛЕПКИЙ (1872-1941) – Осмислення української історії – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX – початку XX ст

Ще в 1908 році Богдан Лепкий написав вірш “Мазепа”, у якому порушив проблему національно-визвольної боротьби. Згодом, у другій половині 20-х років, він зобразив Івана Мазепу в епічному творі, що складається з п’яти книг (“Мотря”, “Не вбивай”, “Батурин”, “Полтава”, “З-під Полтави до Бендер”), Змальовуючи відомого історичного діяча, письменник звернувся до романної форми.

Одним із різновидів цієї епічної форми є роман історичний, який осмислює події минулого. Це не наукове дослідження історії, а художній твір. Тому в розкритті основної теми він поєднує історичну правду з художнім вимислом. Персонажі історичного роману можуть мати реальних історичних прототипів, однак письменник, зображуючи їх, керується власними ідейними переконаннями, віддає перевагу художній правді.

Отже, історичний роман – це великий епічний твір на історичну тему, що поєднує історичну правду з художнім вимислом. Перший історичний роман у світовій літературі створив шотландський письменник Вальтер Скотт (“Веверлі”), а в українській – Пантелеймон Куліш (“Чорна рада”).

Богдан Лепкий урахував художній досвід своїх попередників. Вивчивши історичні факти й документи, автор трилогії достовірно відтворив особливості епохи, якій належав Іван Мазепа, і водночас вдався до художнього вимислу – зобразив драматичний світ роздумів і переживань українського гетьмана.

Роман – це великий і складний за своєю будовою епічний твір, у якому зображено життя багатьох героїв, а сама дійсність представлена широко й різнобічно.

Виявляємо читацьку, літературну компетентності

1. Коли письменник працював над епопеєю про Мазепу?

2. З яких книг вона складається?

Виявляємо літературну компетентність, обізнаність у сфері культури

3. Пригадайте, які історичні романи ви читали, вивчали на уроках української та зарубіжної літератури. У чому своєрідність історичного роману?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Романна епопея про Івана Мазепу – Богдан ЛЕПКИЙ (1872-1941) – Осмислення української історії – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX – початку XX ст