РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Мета: ознайомити учнів з історією створення роману “Герой нашого часу”, поняттям “оповідач”, проаналізувати особливості композиції та сюжету твору, його оповідної системи; розвивати літературознавчу компетентність, навички аналізу епічного твору, вміння працювати в групі та в парі, узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лєрмонтова.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння розповідати про особливості розвитку сюжету і композиції в романі “Герой нашого часу”, аналізувати систему оповідачів у творі; ключові – інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст роману М. Ю. Лєрмонтова “Герой нашого часу”.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати спостережень за віршем М. Т. Рильського і його перекладом твору М. Ю. Лєрмонтова.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Яке враження на вас справив роман М. Ю. Лєрмонтова “Герой нашого часу”?

2. Яка з частин твору вам особливо сподобалася? Чому?

3. Хто з героїв вам запам’‎ятався? Чим?

4. На героя якого вивченого твору (або героїв яких творів) схожий Печорін? Чим саме?

Слово вчителя

1840 року Лєрмонтов завершив роботу над романом “Герой нашого часу”. Твір став новаторським для російської літератури. У ньому для читача було незвичним усе: і жанр, і нова художня концепція людини, і поєднання об’‎єктивної (від третьої особи) і суб’‎єктивної (від першої особи) оповіді. Роман вразив не тільки звичайних читачів – його високо оцінили критики та письменники. Навіть через сто років він залишився недосяжним взірцем. Ось як про нього писав класик російської літератури XX століття Олексій Толстой: “Лєрмонтов прозаїк – це диво, це те, до чого ми зараз, через сто років, повинні прагнути… Тут є все. Це глибоко і людяно. Цю прозу міг створити тільки геній. Із цієї прози вийшли і Тургенєв, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов”. Отже, почнемо знайомство із видатним твором Михайла Лєрмонтова.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення та публікації роману “Герой нашого часу”. (Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

Гра “Хто? Як? Чому?” [робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом роману “Герой нашого часу”. 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група – словом як (або словами яким чином), 3 група – словом “чому”.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про сюжет і композицію роману “Герой нашого часу”.

Слово вчителя

Учитель розповідає про систему оповідачів у творі. Учні записують визначення поняття “оповідач”.

Оповідач – особа, від якої ведеться розповідь у творі. Оповідач – такий самий вигаданий образ, як і інші герої, тому його не можна плутати з автором – реальною людиною, яка написала твір.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

Бесіда

1. Розкажіть про особливості композиції роману.

2. Чому в творі порушено хронологічну послідовність подій? Із якою метою Лєрмонтов побудував композицію саме так? (Композиція роману допомагає поступово розкривати образ головного героя. Неоднозначність характеру Печоріна показано за допомогою: 1) дослідження його взаємин із оточенням, за якими спостерігають сторонні люди; 2) самоаналізу героя, який розмірковує над своїм життєвим шляхом, причинами невдач та розчарувань.)

3. У яких відомих вам творах літератури або кіно порушується хронологія подій? Для чого, на вашу думку, автори використали цей прийом?

4. Назвіть особливості сюжету твору. (Сюжет роману фрагментарний. Кожна частина твору є цілком самостійною.)

5. Що об’‎єднує всі частини твору? (Частини твору об’‎єднує образ Печоріна і авторський задум – намалювати портрет, що відображатиме вади покоління.)

6. Чи можна в загальному сюжеті роману виділити експозицію, зав’‎язку, кульмінацію та розв’‎язку? (У творі немає експозиції: читач нічого не знає про життя Печоріна до його приїзду на Кавказ, про його родину, виховання, освіту, не знає, чому герой опинився на Кавказі. Немає в сюжеті й зав’язки – обставин приїзду Печоріна на Кавказ. Саму дію представлено як низку епізодів із життя головного героя, описаних у п’‎яти повістях. Тому в романі п’‎ять кульмінацій. У творі є розв’‎язка: це вміщене в передмові до “Журналу Печоріна” повідомлення про те, що головний герой, повертаючись із Персії, помер. Таким чином, загальна сюжетна лінія роману представлена тільки кульмінаціями і розв’‎язкою.)

Виконання завдання (робота в групах)

Виділіть елементи сюжету в одній із повістей роману. 1 група працює з розділом “Бела”, 2 група – з розділом “Максим Максимич”, З група – з розділом “Тамань”, 4 група – з розділом “Княжна Мері”, 5 група – з розділом “Фаталіст”.

Учні презентують результати роботи.

Бесіда

1. У чому відмінності між образами автора і оповідача? Оповідача і героя?

2. Від чиєї особи ведеться розповідь у кожній частині роману?

3. Яку роль відіграє зміна оповідача?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдань (робота в парах)

1. Складіть таблицю.

ХРОНОЛОГІЧНЕ І ФАКТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛІВ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА “ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ”

Хронологічне розташування розділів

Фактичне розташування розділів

2. Заповніть таблицю.

СИСТЕМА ОПОВІДАЧІВ У РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА “ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ”

Назва розділу

Оповідач

Учні презентують заповнені таблиці.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати для характеристики образу Григорія Печоріна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ