Роль погодно-кліматичних змін у виникненні захворювань

Витоки розуміння нерозривному зв’язку здоров’я людини з природним середовищем і з її погодно-кліматичними особливостями йдуть в давні часи. Згадки про такий зв’язок містяться ще в працях Гіппократа, Авіценни та інших стародавніх трактатах. Так, Абу Алі ібн Сіна (Авіценна) в “Каноні лікарської науки” 1020 року писав: “Знай, що зміна пори року виробляє у всякому кліматі який-небудь вид захворювань”.
У Росії початок розвитку кліматології відноситься до XVIII ст. Цікавився кліматопатологіей М. В. Ломоносов, який опублікував у 1753 р “Слово про повітряні явищах”, в яких він вказував на значення погод для здоров’я людини. Основоположником російської кліматології є Л. І. Воєйков. У своїх роботах він виходив з взаємозумовленості різноманітних погодних явищ, розглядав сонячне тепло, циркуляцію атмосфери і умови підстильної поверхні як найважливіші погодообразующим фактори. У 1893 р він опублікував дослідження кулеметів для цілей лікування та гігієни. Корифеї російської медицини – М. Л. Мудров, А. А. Остроумов, С. П. Боткін, Г. А. Захар’їн – використовували сили природи для оздоровлення людини. А. А. Остроумов стверджував, що зміна міських умов життя на сільські з купаннями і прогулянками сприятливо впливає на здоров’я людини, покращує стан нервової системи. С. П. Боткін вперше оцінив лікувальні властивості Криму, рекомендував Південний берег Криму як кліматичний курорт. У своїх лекціях Г. А. Захар’їн (1885) стверджував, що практично немає таких захворювань, у виникненні яких кліматичні та метеорологічні умови не грали б важливої ​​ролі. У середині ХХ ст. детальну зведення медико-метеорологічних спостережень зробив Д. Ассман (1966). Саме в ХХ ст. отримав розвиток новий науковий напрям – біокліматопатологія, що вивчає реакції і стани людини, зумовлені дією погодних, геофізичних і космічних факторів.
Наукові уявлення про фізіологічному і патологічному вплив погодних факторів були закладені роботами вітчизняних вчених (Мезерніцкій П. Г., 1937; Ремізов Н. А., 1934; Чубинський С. М., 1965; Данішевський Р. М., 1955), вони виділили метеотропні захворювання, тобто захворювання, пов’язані з впливом клімато-метеорологічних і геофізичних чинників, і запропонували їх наступну класифікацію:
1) захворювання, викликані термічними навантаженнями;
2) захворювання, обумовлені ультрафіолетовим випромінюванням;
3) інфекційні хвороби;
4) щорічно виникають хвороби (“сезонні хвороби”). Кілька останніх десятиліть були часом становлення метеопатологіі як науки, всередині якої сформувалися певні напрямки з видатними вченими на чолі (Г. М. Данішевський, Г. П. Федоров, І. М. Воронін, І. І. Григор’єв).
В даний час кліматологія дуже інтенсивно розвивається і перебуває в тісному взаємозв’язку з іншими науками (фізичними, біологічними, в тому числі і медичної).
Кліматологія – це наука про клімат, його формуванні та географічному розподілі.
У 1979 в Женеві відбулася перша Всесвітня конференція з питань клімату, організована Всесвітньою метеорологічною організацією.
Медична кліматологія – це наука, що вивчає особливості клімату і погоди з точки зору їх впливу на організм людини.
Медична кліматологія включає в себе ряд розділів:
– Медична географія, що вивчає закономірності поширення захворювань в різних географічних зонах земної кулі;
– Кліматофізіологія, що вивчає вплив на організм комплексу різних клімато-погодних факторів в різних географічних умовах, а також змін, наступаючих при переїзді з одного кліматичного району в інший;
– Кліматопатологія, що вивчає зв’язок різних патологічних станів за кліматопогодних факторами;
– Кліматопрофілактікі і кліматотерапія – використання метеорологічних факторів для профілактики та лікування хворих з різними захворюваннями.
Всі фактори зовнішнього середовища впливають на організм людини. Однак вони, перебуваючи в тісному зв’язку один з одним, впливають не ізольовано, а комплексно. Залежно від характеру цих факторів їх вплив на організм буде різна. Виділяють ряд понять, що дають комплексну оцінку факторів зовнішнього середовища, – це поняття “погода” і “клімат”.
Клімат (від гр. Klima – нахил) (нахил земної поверхні до сонячних променів) – багаторічний режим погоди, відповідний тій чи іншій місцевості. Він формується завдяки поєднанню атмосферних, космічних і земних природних факторів, що утворюють погоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Роль погодно-кліматичних змін у виникненні захворювань