Різноманіття клітин

Живі клітини мають різні форми і розміри. Клітини еукаріотів відрізняються розмірами в десятки разів – від декількох до сотень мкм, а прокаріотичні – від половини до 10 мкм.

Основними структурними одиницями будови клітин є:

Цитоплазма – гелевидний внутрішній вміст, яку ще називають гіалоплазмою, а також комплекс органоїдів і різних включень.

Органели – рибосоми, лізосоми, мембранні структури, ядро ​​і ін.

Мембрана – зовнішня і система внутрішніх мембран. Має липидно-білкову структуру проникну для хімічних речовин.

Прокаріоти і еукаріоти

Всі живі клітини поділяються на два основних типи, що відрізняються один від одного розмірами і будовою:

    Еукаріотичні; Прокаріотичні.

Перші з них є більш еволюційно молодими і володіють більш складною структурою. Відмінні риси еукаріотичних:

Чітко оформлене і відмежоване мембраною ядро, де розташовується ДНК у вигляді хромосом.

Наявність мембранних структур – зовнішня мембрана, ЕРС, комплекс Гольджі та інші.

До них відносяться рослини, гриби, тварини (включаючи одноклітинні).

Прокаріотичні клітини дрібніші за розміром, а також:

Вони не мають чіткої ядерної оболонки, кільцеподібна ДНК зберігається в цитоплазмі, ділянка якої називається нуклеоїдом.

Не мають мембранних органоїдів, єдиних видом їх органоїдів є рибосоми.

Прокаріоти – більш еволюційно стародавні, одноклітинні. Це археї (синьо-зелені водорості) і бактерії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Різноманіття клітин