Різниця між товаром і послугою

Кожен з нас щодня користується безліччю послуг і товарів, інколи не помічаючи цього. Люди отримують комунальні, транспортні, освітні послуги, купують продукти і багато іншого. Товарно-грошові відносини міцно увійшли в життя сучасної людини, однак чітке визначення поняттям “товар” і “послуга” можуть дати не все. Спробуємо з’ясувати, чим відрізняється товар від послуги.

З економічної точки зору послугою називається діяльність однієї людини по відношенню до іншого, здійснюється на оплатній основі. До найбільш поширених послуг відносяться: торгівля, транспортні перевезення, зв’язок, освіта, медицина, житлово-комунальна сфера, розваги, фінансування і т. п. У розвинених країнах ринок послуг більш затребуваний, ніж в країнах третього світу.

Під товаром розуміється та чи інша продукція, призначена для обміну або продажу. Будь-який товар виробляється з метою задоволення якоїсь потреби. Виділяють різні категорії товарів за складом, структурою, терміну зберігання тощо

Ключова відмінність послуги від товару полягає в відчутності останнього. Товар можна подивитися, помацати, потримати в руках, передати і т. п. Послуга – це процес, тому для її успішного надання необхідно створити настрій клієнта, надати комфортні умови і високу якість робіт. Тільки в такому випадку споживач побажає скористатися послугою повторно і порекомендує її знайомим, що безпосередньо позначиться на прибутку постачальника.

Друга відмінність товару від послуги – процес ціноутворення. Підсумкова ціна товару складається з собівартості, націнки виробника, відсотки продавця, вартості упаковки, рекламних акцій, транспортних витрат на доставку, податкових зборів та інших конкретних складових. Продавець має чіткі підстави для встановлення ціни, на відміну від постачальника послуг. Формування вартості послуги більш суб’єктивно і складається з таких чинників як ціна витрачених ресурсів або матеріалу, кваліфікація і досвід виконавця, кількість заходів, що проводяться в рамках послуги.

Ще однією важливою відмінністю товару є стандартизація. Будь-яка продукція виробляється з дотриманням певних технологій, часто відповідно до встановлених стандартів і норм. Унікальний товар можна запатентувати і продавати права на виробництво. Двічі надати одну і ту ж послугу неможливо. Один і той же виконавець в ідентичних умовах не може повторити власну роботу досконально.

Важливо й те, що при виробництві товару споживач рідко має можливість спостерігати за процесом, в той час як присутність при наданні послуги найчастіше обов’язково. Так, одна і та сама продукція може бути запропонована різними продавцями в різних місцях. Послуга виробляється і продається одночасно.

Висновки:
    Послугою називається діяльність однієї людини по відношенню до іншого, здійснюється на оплатній основі. Товар – це продукція, призначена для обміну або продажу. Послуга невловима, товар можна помацати. Друга відмінність товару від послуги – процес ціноутворення. Продавець має чіткі підстави для встановлення ціни, на відміну від постачальника послуг. Будь-яка продукція виробляється з дотриманням певних технологій. Двічі надати одну і ту ж послугу неможливо. Послуга виробляється і продається одночасно. Місця виробництва і реалізації товару можуть знаходитися на значній відстані один від одного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Різниця між товаром і послугою