Різниця між прокурором і слідчим

У кримінальному судочинстві певні функції виконують прокурор і слідчий. Ці учасники процесу пов’язані між собою різними правовідносинами. Від результатів взаємодії названих посадових осіб багато в чому залежить дотримання законності при розкритті злочинів і встановленні справедливості.

Відмінність прокурора від слідчого полягає в самій суті їх діяльності і в тому, якими повноваженнями наділений кожен з них. При цьому важливо відзначити, що норми, що керують правовим становищем згаданих представників, постійно коригуються і удосконалюються.

Нові положення передбачають обмеження деяких повноважень прокурора. Наприклад, тих, що стосуються порушення кримінальних справ. Разом з тим повноваження слідчого в останніх прийнятих законах були доповнені. Наприклад, він придбав можливість оскаржити ті чи інші рішення керівника слідчого підрозділу.

Відміна прокурора від слідчого

Незважаючи на введені обмеження, прокурор є найважливішою фігурою, яка бере участь в кримінально-процесуальної діяльності. На етапі попереднього слідства він зобов’язаний контролювати неухильне дотримання відповідних норм закону. Прокурор в позначених випадках затверджує рішення слідчого або скасовує висунуті останнім необгрунтовані постанови.

Крім виконання наглядової функції, це відповідальна особа бере участь в розгляді актуальних питань, пов’язаних з санкціонування обшуку, проведенням судово-медичних експертиз, відстороненням підозрюваного від посади і інших. Прокурор виступає гарантом збереження прав у суб’єктів, які постраждали від злочину, і стежить за забезпеченням їх законних інтересів.

На судової стадії особа зі згаданим юридичним статусом підтримує обвинувачення відповідно до передбачених вимогами. Прокурор (на противагу адвокату, який представляє захист) викладає обгрунтовані доводи, які відіграють не на користь передбачуваного правопорушника.

Що стосується слідчого, то він несе відповідальність за розкриття злочинів і пошук винних у їх скоєнні. Що знаходиться на цій посаді уповноважений викликати необхідних осіб для допиту, займатися оглядами і обшуками, запитувати необхідні документи у простих громадян і представників установ і т. Д. Слідчий також дає доручення, пов’язані з оперативно-розшуковими заходами, органу дізнання.

Зазначена особа наділене процесуальної незалежністю, що є неодмінною умовою виконання його професійних обов’язків. Іншими словами, слідчий самостійно, за внутрішнім переконанням приймає важливі рішення у справі, за винятком тих випадків, коли потрібне отримання згоди від прокурора або необхідна постанова суду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Різниця між прокурором і слідчим