Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість

Один і той же шлях тіло може пройти за різні проміжки часу.

Яка фізична величина характеризує швидкість рухів тіла?

Як, знаючи цю величину, визначити положення тіла?

На уроках фізики ви досить докладно вивчали рівномірний рух.

Запам’ятай
Рух точки називається рівномірним, якщо вона за будь-які рівні проміжки часу проходить однакові шляхи.

Рівномірний рух може бути як криволінійним, так і прямолінійним. Рівномірний прямолінійний рух – найпростіший вид руху. З нього ми і почнемо вивчення руху в кінематиці.

Швидкість. Важливою величиною, що характеризує рух точки, є її швидкість. Певне уявлення про швидкість кожен з нас мав і до початку вивчення фізики.

Черепаха переміщається з малою швидкістю, людина рухається з більшою швидкістю, автомобіль рухається швидше людини, а літак – ще швидше. Найбільшій швидкості відносно Землі людина досягає за допомогою космічних ракет.

Складіть за допомогою Інтернету таблицю примирних швидкостей різних об’єктів. Проаналізуйте її.

У механіці розглядають швидкість як векторну величину. А це означає, що швидкість можна вважати відомою (заданої) лише в тому випадку, якщо відомі її модуль і напрям.
Дамо визначення швидкості рівномірного прямолінійного руху точки. Нехай точка, рухаючись рівномірно і прямолінійно протягом проміжку часу Δt, переходить з положення М1 в положення М2 (рис. 1.9), зробивши при цьому переміщення Δ. Поділимо переміщення Δ на проміжок часу Δt, протягом якого це переміщення відбулося. У результаті одержимо вектор.

Проведіть експеримент. Виміряйте час вашого переміщення з однієї точки в іншу, наприклад від дверей школи до хвіртки. Визначте швидкість. Порівняйте вашу швидкість зі швидкістю товариша, що пройшов цю ж відстань.

Останнє рівняння і є рівняння рівномірного прямолінійного руху точки, записане у векторній формі. Воно дозволяє знайти радіус-вектор точки при цьому русі в будь-який момент часу, якщо відомі швидкість точки і радіус-вектор, що задає її положення в початковий момент часу.

Замість векторного рівняння (1.4) можна записати трьох еквівалентних йому рівняння в проекціях на осі координат.

Радіус-вектор є сумою двох векторів: радіус-вектора 0 і вектора t. Отже, проекції радіус-вектора на осі координат повинні бути рівні сумі проекцій цих двох векторів на ті ж осі. Розглянемо випадок, коли напрямки 0 і збігаються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість