Риси характеру та поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів

Мета: охарактеризувати образи козаків та їхніх ватажків, розкрити їхні риси і поведінку, стосунки ватажків з підлеглими; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, навички розгляду й коментування специфіки ліричних і ліро-епічних творів; виховувати почуття патріотизму, пізнавальний інтерес до історичного минулого рідного краю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, ілюстрації до поеми “Іван Підкова”, портрет Івана Підкови, проектор.

Епіграф до уроку:

Вічна слава безсмертю хоробрих,

Які кличуть на подвиг живих.

Іван Нехода

Перебіг уроку

I. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

II. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь.

Перевірка домашнього завдання.

Захист ілюстрацій до поеми “Іван Підкова”.

Літературний диктант.

1. Іван Підкова прибув на Січ… (Невідомо коли). 2. Після смерті кошового Богдана Ружинського отаманом обрали… (Івана Підкову). 3. Іван дістав прізвисько Підкова через те, що… (Гнув підкови). 4. Справжнє його прізвище… (Вода). 5. Козак походив з держави… (Молдова). 6. Іван Підкова у морських походах визволяв з полону… (Побратимів-січовиків). 7. Підкова попросив, щоб його союзником у боротьбі проти турків був… (Стефан Баторій). 8. Отамана стратили… (У Львові 1578 року). 9. Поема “Іван Підкова” була написана у… (1839 році). 10. Твір складається із… (Двох) частин. 11. Поема “Іван Підкова” була вміщена у збірці “Кобзар”… (1840 року). 12. У своєму творі Шевченко використав такі художні засоби… (Епітети, метафори, порівняння).

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння.

IV. Опрацювання навчального матеріалу.

Бесіда за питаннями.

– Про який історичний період розповідається у поемі? (Часи козаччини, часи існування Запорізької Січі).

– З яким настроєм автор описує ці часи? (Піднесеним).

– Хто є героєм поеми? (Козаки).

V. Самостійне застосування учнями знань.

Інтерактивна гра “Чи знаєте ви…?”.

1. У якій частині поеми говориться про Івана Підкову? 2. Куди веде отаман козаків? 3. Про що він думає? 4. Чи слухаються козаки ватажка? 5. Чому отаман мовчки поглядає на хвилю?

Творча лабораторія.

– Запишіть риси характеру кошового отамана Івана Підкови. (Сміливий, товариський, далекоглядний, рішучий, вимогливий, надійний товариш, уміє зорієнтуватися у будь-якій ситуації, має авторитет серед козаків).

Фізкультхвилинка.

Читання поеми “Іван Підкова”.

Гра “Шукачі скарбів”.

– Випишіть художні засоби, які використовує автор в описі моря, бою.

(Епітети: козацькеє біле тіло, чорна хмара, синє море. Метафори: ревіли гармати; синє море стогне, виє; море грає; запінились хвилі; серце мліє).

Творча майстерня. Робота в групах.

І група описує, як вона уявляє шторм на морі, а II група – як вона уявляє бій запорожців.

Гра “Вірю/He вірю”.

1. Козаки – це вільні люди. (Вірю). 2. Івана Підкову було обрано отаманом після смерті Дмитра Вишневецького. (Не вірю). 3. Іван Підкова дістав таке прізвисько через те, що гнув підкови. (Вірю). 4. Іван Підкова брав участь у морських походах до кримських берегів та визволяв з полону побратимів-січовиків. (Вірю). 5. Отаман – виходець із Румунії. (Не вірю). 6. Іван Підкова попросив допомоги у Польщі для боротьби з турками. (Вірю). 8. Стефан Баторій не зрадив козацького ватажка. (Не вірю).

Літературознавчий практикум (основні поняття учні записують у зошити).

Ліричний твір – це художній твір, у якому через образ ліричного героя висловлюються авторські думки, емоції, почуття.

Поема – це великий віршовий переважно ліро-епічний твір, у якому зображено важливі яскраві події, виражено їх сприйняття та оцінку.

Особливості ліричних творів Т. Шевченка:

· розкриття теми сирітства (герой твору – сирота);

· своєрідний ліричний монолог;

· подібність до народної пісні;

· малий обсяг;

· опис природи;

· використання епітетів, метафор.

Особливості ліро-епічних творів Т. Шевченка:

· зображення історичних подій;

· герої твору – козаки-запорожці;

· віршова форма;

· опис природи;

· використання епітетів, метафор, порівнянь.

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Які художні засоби використав Т. Шевченко, описуючи море під час шторму і бою?

– Які риси характеру властиві козацьким ватажкам?

– Які особливості ліричних творів? ліро-епічних творів?

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа “Незакінчене речення”.

1. Прочитавши поему Т. Шевченка “Іван Підкова”, я дізнав(-ла)ся… 2. Твори про історичне минуле вчать… 3. Іван Підкова є прикладом для мене, тому що…

Складання сенкану “Козак”.

Козак.

Сміливий, рішучий.

Бореться, визволяє, захищає.

Боронить свій народ від ворогів.

Патріот.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Виписати цитати з поеми “Іван Підкова” для характеристики образу кошового отамана.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Риси характеру та поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів