Ринок праці та заробітна плата – доповідь

Сьогодні існує безліч підходів до поняття ринку праці. Відповідно і визначень цього поняття – безліч. Деякі з них наведені нижче.

Ринок праці – механізм саморегулювання попиту на працю і її пропозиції, через вільний рух заробітної плати і доходів.

Ринок праці – сфера формування попиту і пропозиції робочої сили.

Ринок праці – суспільно-економічні відносини в області руху робочої сили.

Слід зазначити, що існує думка, згідно з яким ринок праці взагалі не регулює (у всякому разі, безпосередньо) купівлю-продаж робочої сили, а тільки створює умови задоволення попиту на працю і пропозиції праці.

Щоб ринок праці з’явився необхідна наявність ряду факторів, виконання певних умов. Умови формування ринку праці:

  Свобода виробника і право працівника розпоряджатися своєю здатністю до праці; Свобода і добровільність підприємництва (тобто можливість вільно наймати і звільняти працівників, природно в рамках трудового законодавства); Відділення працівника від засобів виробництва.

Основні компоненти ринку праці:

  Попит на робочу силу – потреба підприємства (регіону, галузі) в робочій силі; Пропозиція робочої сили – чисельність і склад наявних трудових ресурсів; Ціна робочої сили (ціна праці) – сумарна величина заробітної плати, витрат на професійне навчання, соціальних виплат тощо.

Головний компонент ціни робочої сили – заробітна плата. Можна сказати, що сама заробітна плата – ціна використання праці найманого працівника.

Види заробітної плати:

  Номінальна зарплата – сума грошей, отримана працівником; Реальна зарплата – сукупність товарів, які можна придбати на ці гроші.

Може бути так, що номінальна заробітна плата зростає, але через інфляцію реальна зарплата (тобто число товарів, які можна купити на номінальну зарплату) знижується.

Учасники ринку праці:

  Суб’єкти попиту – підприємства (фірми), державні установи; Суб’єкти пропозиції – громадяни, домашні господарства; Держава – як джерело трудового законодавства і регулятор трудових відносин в ряді питань (наприклад, встановлення мінімального розмір заробітної плати – МРОТ).

Функції ринку праці:

  Балансування попиту та пропозиції робочої сили; Узгодження економічних інтересів учасників трудових відносин; Регулювання оптимальної ціни праці; Стимулювання праці; Забезпечення пропорційного розподілу робочої сили по регіонах і галузях; Формування в сфері обігу резерву робочої сили; Формування оптимальної структури кадрів (з точки зору професій і кваліфікації працівників); Створення умов реалізацій особистого трудового потенціалу працівників.

Ринок праці – дуже складна і динамічна система. Щоб її зрозуміти і дослідити вченими розроблялися і розробляються різні моделі ринку праці.

Моделі ринку праці:

  Конкурентний ринок праці; Монопсонічний ринок праці; Ринок праці за участю профспілок; Ринок праці двосторонньої монополії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Ринок праці та заробітна плата – доповідь