Рибалка – Петро Гулак-Артемовський (1790-1865)- Література українського романтизму – Нова українська література

Українська балада

Вода шумить!.. Вода гуля!..

На березі Рибалка молоденький

На поплавець глядить i примовля:

– Ловіться, рибочки, великіi маленькі!

Що рибка смик – то серце тьох!..

Серденько щось Рибалочці віщує:

Чи то тугу, чи то переполох,

Чи то коханнячко?.. Не зна він, а сумує!

Сумує він, – аж ось реве,

Аж ось гуде, і хвиля утікає!..

Аж гульк! З води Дівчинонька пливе,

І косу зчісує, і брівками моргає!..

Вона й морга, вона й співа:

– Гей, гей! Не надь, Рибалко молоденький,

На зрадний гак ні щуки, ні лина!..

Нащо ти нівечиш мій рід і плід любенький?

Коли б ти знав, як Рибалкам

У морі жить із рибками гарненько.

Ти б сам пірнув на дно к линам

I парубоцькеє оддав би нам серденько!

Ти ж бачиш сам, – не скажеш: ні, –

Як сонечко і місяць червоненький

Хлюпощуться у нас в воді на дні

I із води на світ виходять веселенькі!

Ти ж бачиш сам, як в темну ніч

Блищать у нас зіроньки під водою.

Ходи ж до нас, покинь ти удку пріч, –

Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!

Петро Гулак-Артемовський. “Рибалка”

Зирни сюди!.. Чи се ж вода?..

Се дзеркало, – глянь на свою уроду!..

Ой, я не з тим прийшла сюда,

Щоб намовлять з води на парубка невзгоду!

Вода шумить!.. Вода гуде…

I ніженьки по кісточки займає!..

Рибалка встав, Рибалка йде.

То спиниться, то вп’ять все глибшенько пірнає!..

Вона ж морга, вона й співа.

Гульк!.. – приснули на синім морі скалки!..

Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!..

I більше вже ніде не бачили Рибалки!..

1827

Аналізуємо художній твір

1. Якою змальовує русалку П. Гулак-Артемовський? Що вона символізує?

2. До чого фантастична істота закликає рибалку?

3. Чим завершується балада? Якого символічного значення набуває фінал балади?

4. Які почуття викликав у вас твір? Чи змінювалися вони протягом читання балади?

5. У віртуальній бібліотеці на interactive. ranok. com. ua знайдіть текст балади Г. Гейне “Лорелей”. Порівняйте твір видатного німецького романтика і баладу “Рибалка” П. Гулака-Артемовського. Що об’єднує ці твори? Чим відрізняється прочитання відомого сюжету різними авторами? У чому виявляється вплив українського фольклору на сюжет балади П. Гулака-Артемовського?

Ділимося читацьким досвідом

6. Яких байкарів ви знаєте?

7. Пригадайте відомі вам твори в жанрі байки.

8. Які відомі вам письменники звертались у своїх творах до образу русалки?

9. Що вам відомо про зображення різних фантастичних істот у літературі?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

10. Розгляньте на с. 141 репродукцію картини М. Тимченко “Русалка”. Як ви вважаєте, чи могла б ця картина стати ілюстрацію до твору П. Гулака-Артемовського “Рибалка”? Зображення русалок на цій картині більше відповідає фольклорним уявленням чи творчості романтиків? Свої міркування обгрунтуйте.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рибалка – Петро Гулак-Артемовський (1790-1865)- Література українського романтизму – Нова українська література