Резюме з античної філософії

1. Незважаючи на відмінності філософських шкіл, мислителів античності об’єднує те, що їх спосіб мислення і спосіб життя складали єдине ціле і, як правило, не суперечили один одному. Античний філософ не тільки проповідував, але і сповідував своє вчення, він жив згідно з тими ідеями, які викладав у своїх творах, яким навчав своїх учнів.
2. Різноманіття філософських шкіл та їх представників, мислячих і живуть по-різному, свідчить про універсальність не тільки античного людини, а й людини взагалі. Людина є те, що він сам із себе робить. Однак античному людині навіть в особі його видатних мислителів не все виявилося під силу.
3. Духовна глибина античної філософії виявилася недостатньою для того, щоб задовольнити всі запити розуму і серця. Вона не давала розради перед фактом тлінність людського життя. Особливо цей недолік античної філософії виявився в період соціальних катаклізмів, політичної нестабільності і морального розкладання в різних шарах римського суспільства на заході античної епохи, що неминуче призводило до загострення почуття особистого буття і трагічного почуття життя.
4. За переважно раціональний спосіб вирішення проблеми життя і смерті й надія на власні, людські сили у справі порятунку виявилися недостатніми. Платон, натхненно писав про любов і її рятівну роль, ще не розуміє її божественної природи, хоча вже впритул підійшов до формули “Бог є любов”, яка склала основу християнського світогляду, який і прийшов на зміну античній філософії.
Запитання і завдання
1. Що таке “антична філософія”?
2. Коли виникла антична філософія?
3. Основні етапи розвитку античної філософії.
4. Чому філософія виникла саме в Стародавній Греції?
5. Перерахуйте основні школи античної філософії, назвіть імена їх засновників, чільних представників, а також основні ідеї.
6. Як ви розумієте космоцентризм античної філософії?
7. У чому принципова різниця в філософських вченнях Платона і Аристотеля?
8. Як ви розумієте ідеалізм філософії Платона?
9. Який вплив вчення Аристотеля на західноєвропейську культуру?
10. Яке значення античної філософії для сучасної науки і культури?
11. Чому антична філософія поступилася місцем християнського богослов’я?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Резюме з античної філософії