Резервний транш

Резервний транш – це ¼ частина квоти держави, яке є членом МВФ. Резервна квота може бути повернута країні при необхідності в цьому на першу вимогу. Зробити внесок до резервного транш держава може у вигляді конвертованої валюти або золота.

Розмір траншу визначається виходячи з різниці між величиною встановленої квоти і сумою національної валюти країни, що знаходиться в Фонді. Якщо національна валюта держави використовується в якості кредитних коштів для надання фінансування іншій країні, то розмір резервного траншу для такої держави збільшується.

Резервна квота знаходиться під контролем держави і може бути нею використана. Транш запитується в тому випадку, коли в економіці держави простежується недостатність платіжного балансу або є необхідність у підтримці курсу національної валюти.

Кредитна політика МВФ

На підставі резервних траншей МВФ проводить свою кредитну політікуНа підставі резервних траншей МВФ проводить свою кредитну політику. З недавнього часу допомогу у фінансуванні держав, що зазнають труднощі в ставленні платіжного балансу, з боку МВФ зросла. Форми кредитування та фінансування стали різноманітніше. Всі кредити МВФ забезпечуються з отриманих траншів і видаються потребує країні в її національній валюті. Повернення позики відбувається в найбільш прийнятному для МВФ вигляді за угодою.

Основними формами фінансової допомоги країнам називають резервний транш і кілька кредитних траншів. Запозичення для фінансування країни з четвертої частини квоти виробляються практично на першу вимогу. Фінансування за кредитними траншами відбувається також в межах квоти, але з дотриманням ряду умов.

Для отримання фінансування від МВФ уряд держави-учасниці має забезпечити певні заходи щодо поліпшення власного платіжного балансу. Позикові кошти надаються країні-кредиторові частинами тільки тоді, коли відбувається реалізація встановленого і прийнятого плану поліпшення економічної ситуації.

Подібні угоди дозволяють державам, які є членами МВФ, запозичувати конкретну суму на певний термін. Кошти надаються на істотні і заздалегідь узгоджені цілі.

Резервний транш є основною формою фінансової допомоги Фонду. Тільки на цей варіант фінансування не накладається процентної ставки. Крім резервного траншу, політика МВФ включає в себе ще три варіанти фінансової допомоги:

Фонд видає чотири транші. Кожен з них становить четверту частину від резервної квоти країни-члена МВФ. Кредитні транші – фінансування МВФ програм по стабілізації зовнішньоекономічного становища держави-учасника. За умови виконання країною, що відчуває труднощі, встановлених заходів щодо поліпшення свого становища, Фонд видає чотири транші. Кожен з них становить четверту частину від резервної квоти країни-члена МВФ. Виконання програм – обов’язкова умова отримання такої фінансової допомоги.

Спеціальні лінії кредитування, які існують для держав-експортерів сільськогосподарських культур і сировини. Валютні надходження таких країн знаходяться в залежності від кон’юнктури світового ринку.

Концесійні кредити, призначені для слаборозвинених країн. Процентна ставка по таких позиках мінімальна, а термін погашення – перевищено.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Резервний транш