Резерви легальні

Резерви легальні чи законні – це частка капіталу організації, яка утворюється від нерозподіленого прибутку, отриманої в ході ведення діяльності. Підприємства, в процесі фінансово-господарської діяльності піддаються високим ризикам, що особливо актуально, якщо економічна ситуація держави знаходиться в стані кризи.

Частина прибутку, що знаходиться в резерві компанії, є ефективним інструментом стабілізації ситуації на підприємстві, коли це стає необхідним. Резерви легальні – це гарантія безперебійної діяльності компанії.

Формування і використання легальних резервів

Резерви легальні – це гарантія безперебійної діяльності компанії. Легальні резерви можуть створюватися акціонерними товариствами (АТ) і товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Згідно з чинним законодавством України, умови для формування резервів для компаній з різним юридичним статусом відрізняється.

Легальні резерви АТ формуються відповідно до статуту організації. При цьому розмір легальних резервів підприємства не може бути менше 5% від обсягу статутного капіталу. Формування резервів відбувається шляхом відрахувань від нерозподіленого прибутку, які виробляються щорічно. Внесення до фонду легальних резервів припиняються після досягнення суми, прописаної в статуті підприємства.

Легальні резерви АТ використовуються виключно на такі цілі:

    Покриття збитків, що виникають у процесі здійснення діяльності; Погашення облігацій; Викуп акцій АТ, якщо інші засоби в компанії відсутні.

Розмір легальних резервів в ТОВ також визначається статутом компанії. Однак, якщо для АТ формування резервного фонду обов’язково, то в ТОВ воно здійснюється на добровільних засадах. Мінімального обсягу легальних резервів для ТОВ також не передбачено. Резерви в ТОВ можуть бути використані на такі цілі:

    Покриття непередбачених збитків; Виплата суми за облігаціями; Викуп часток ТОВ.

Використання легальних резервів можливе лише за рішенням ради директорів підприємства. Організація має право зменшити розмір легальних резервів.

Основні функції легальних резервів

Легальні резерви виконують дві основні функції на підприємстві:

    Надання гарантій. Легальні резерви формуються за рахунок власних коштів організації та входять до загального обсягу активів. Чим більше розмір резервів, тим більше вірогідності, що розмір статутного капіталу стійкий і не підлягає скороченню. А значить, компанія гарантовано буде існувати. Обмеження в розподіл прибутку. Організація не може виплатити дивіденди або розподілити дохід між учасниками до тих пір, поки чисті активи менше розміру статутного капіталу. Відрахування на поповнення легальних резервів компанії не можуть бути витрачені на виплату дивідендів або інші цілі. Економія коштів. Наявність легальних резервів виключає розтрату доходу відразу після його надходження на рахунки організації, знижуючи тим самим ризики і негативні наслідки можливих непередбачених збитків. Зона функціонування легальних резервів на підприємстві невелика. По суті його основне призначення – покриття збитків, так як при цій операції не відбувається зміни чистих активів, а тільки змінюється структура власних коштів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Резерви легальні