Револьверний кредит

Поновлюваний тип кредиту дуже часто іменується, як револьверний. Суть револьверного кредиту полягає в наданні клієнту фінансової установи максимально можливої суми щодо терміну позики, на який розраховано дію зазначеного договору. Особливість даного типу полягає у відсутності будь-яких додаткових переговорів між сторонами, які беруть участь в даній угоді. На практиці, в більшості випадків такий вид кредитування застосовується до вже перевіреним клієнтам, які зуміли зарекомендувати себе в якості надійного платника. До таких клієнтів можна віднести компанії, які найчастіше вдаються до довгострокового кредитування. Також показником до застосування револьверного кредиту є серйозне фінансове забезпечення, яким володіє привілейований клієнт.

В якості учасників подібних договірних угод виступають юридичні, фізичні особи. Також сама держава може виступати в якості учасника подібних угод.

Якщо підходити до цього питання з юридичної точки зору, дана процедура вимагає від банківської установи надання нікого зобов’язання перед клієнтом, яке пов’язане з тим, що банк бере на себе надання максимального обсягу коштів згідно з договором. При цьому в якості тимчасових термінів виступають терміни, обумовлені в договорі кредитування. Процес укладання такого договору має на увазі обговорення деяких питань між учасниками. До них можна віднести:
способи погашення;
часові терміни, на які розраховано дію договору;
рівень відсоткової ставки;
максимально можлива сума для видачі клієнту;
умови, при яких договір вступить в силу;
всі права і обов’язки кожної зі сторін – учасників угоди;
валюта, в якій проводиться дана банківська процедура.
Договір може описувати багато інших питань, які виникають в процесі оформлення цього типу угоди. Кожен випадок може мати відмінності щодо технології виконання своїх зобов’язань кожним учасником. Наприклад, може варіюватися в незначних межах процентна ставка. На її величину може впливати надання корпоративного типу поручительства. Також забезпеченням кредитування може бути різні види застави або поручительства, які можуть поєднуватися певним чином між собою.

Бувають ситуації, коли забезпечення може не знадобитися. До них можна віднести варіанти, коли загальна сума, на яку надається кредит, буде менше 6-ти місячного доходу для позичальника. Коли сума кредиту буде більше річного доходу для позичальника, банки можуть вимагати подвійної поруки або ж застави будь-якої власності, якою володіє позичальник.

Для підстраховки банківські установи можуть висувати додаткові вимоги для своїх клієнтів. До їх числа можна віднести наявність страховки у клієнта або ж наявність постійного надходження на банківський рахунок грошових коштів у клієнта.

При оформленні такого типу кредиту банки беруть певні суми в якості комісій. В даному випадку, їх величина може розглядатися в індивідуальному порядку з кожним клієнтом.

Револьверний кредит вимагатиме надання певного пакету документів від позичальника. До них можуть ставитися копія трудової книжки, попередньо завірена нотаріусом, паспорт, довідка про доходи за певний часовий період, копія військового квитка для чоловіків, а також інші документи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Револьверний кредит