Рестрикція: визначення

Рестрикція (політика дорогих грошей) – це спеціальний комплекс заходів, основним завданням якого є запуск процесу подорожчання грошових одиниць, а також зменшення росту інфляції. Як правило, до застосування подібних методів вдаються за умови створення складної економічної ситуації – коли відбувається надмірне збільшення загальних витрат.

Дії, які необхідні для реалізації політики рестрикції

Для реалізації політики подорожчання грошей Центральний банк робить наступні дії:

    Для зменшення резервів, які накопичувалися фінансовими інститутами, Центробанк активує продаж державних облігацій на відкритому фондовому ринку. Для того щоб звільнити дозволить відмовитись від зайвого множення резервів, збільшується показник мінімальної величини обов’язкового резервування. Щоб скоротити інтерес банківських установ брати кредитні кошти у Центробанку, останній, в свою чергу, провокує зростання облікової ставки.
Цілі політики рестрикції
    Стабілізація курсу національної валюти. Скорочення обсягів і швидкості кредитування. Зниження темпу зростання інфляції. Забезпечення тенденції зростання особистих заощаджень громадян.
Наслідки рестрикції

Позитивні сторони проведення політики подорожчання грошових одиниць:

    Зниження темпів інфляції; Формування економічно здорових підприємств на ринку.

Негативні сторони проведення рестрикції:

    Економічний спад; Падіння інвестиційної активності; Скорочення обсягів банківського кредитування, а також збільшення витрат на обслуговування кредитної заборгованості; Неповернення боргових зобов’язань, що провокує нестабільне становище банківського сектора; Збільшення ймовірності банкрутства комерційних банківських установ, підприємств і т. д.

Рестрикція має на увазі подорожчання кредитного портфеля паралельно зі зменшенням пропозиції грошових активів. Підсумок – зростання процентної ставки і подорожчання грошової одиниці. Саме тому, проведення даного комплексу розглядається виключно як крайній захід, необхідна для зниження інфляції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рестрикція: визначення