Рестанти: визначення

Термін “рестант” в економіці має кілька визначень. Перше – це борг, який не був ліквідований до звітного періоду і вказується в балансовому звіті компанії в колонці пасивів. Рестантние борги негативно позначаються на стані підприємства, якщо не використовуються для розширення бізнесу. Друге визначення – під рестантамі розуміються товари, що не були розпродані до часу і залежалися на складах. Найчастіше реалізація подібних товарів збиткова для компанії.

Значення рестантів в економіці підприємства

Якщо під рестантом розуміється борг, то його значення для бізнесу може бути двоїстим. Позитивне значення рестанта буде спостерігатися в тому випадку, якщо борг був узятий для екстенсивного або інтенсивного зростання компанії.

Рестанти – борги

Якщо ж рестанти були отримані компанією для підтримки раніше зайнятих позицій, то їх значення буде розцінено економістами як негативний: відсутність у бізнесу власних коштів для підтримки стійкого фінансового положення може стати причиною його краху в майбутньому, тому що кредити в даному випадку приведуть до збільшення числа пасивних відрахувань.

Якщо під рестантом розуміється товар, який залежався на складі і не був реалізований вчасно – це негативна тенденція для компанії. Перша причина: залежаний товар можна буде продати в майбутньому тільки з певною уцінкою, тому що він “застарів” і міг частково втратити свої товарні якості.

Рестанти – товари

Наявність рестантів вважається негативним фактом, оскільки сигналізує про повінь ринку певними товарами. Причина того, що продукція залежується на складі, полягає саме в тому, що товару в магазині занадто багато, виробництво перевищило потенційне споживання. Якщо керівництво виробляє компанії не вживе заходів для вирішення проблеми, бізнес може стати банкрутом або просто піти з ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рестанти: визначення