Республіканський товарний ринок

Товарний ринок – це система взаємодії суб’єктів господарювання, метою яких є купівля / продаж засобів і готових продуктів виробництва. Товарний ринок за територіальною ознакою можна розділити на внутрішній (в рамках однієї держави), національний (включає також експорт і імпорт) і світової (світова економіка в цілому). Отже, республіканський товарний ринок – це система, в якій обіг продукції здійснюється в рамках однієї республіки.

Показники, які характеризують стан республіканського товарного ринку

Республіканський товарний ринок – це система, в якій обіг продукції здійснюється в рамках однієї республіки структурі республіканського ринку товарів враховують ряд показників, від яких залежить товарообіг, кількість економічних агентів, специфіка товарно-ринкових відносин і т. Д. До таких показників відносять:

    Інфраструктуру ринку – сукупність суб’єктів ринку і організаційно-правових форм взаємодії між ними. Ємність ринку – обсяг товарів, реалізованих за період (як правило, за рік). Частку ринку – відношення ємності ринку до його потенційної (тобто максимальної) ємності.

Республіканський ринок товарів – це динамічно змінюється система, здатна до саморегуляції і досягнення рівноваги. При оцінці стабільності республіканського ринку зазвичай аналізують комплекс факторів, в числі яких:

    Рівень інформаційного забезпечення учасників ринку; Наявність складського господарства і торгових посередників; Нормативні і правові акти, що регулюють роботу товарних ринків; Тенденція до підвищення якості та скорості упаковки; Тенденція до укрупнення господарських комплексів; Оптимізація транспортної складової роботи ринку; Здійснення залучення до функціонування ринку організацій, які зможуть контролювати рух продукції, забезпечать можливість отримання кредитів і позик при просуванні товару.
Фундаментальні особливості республіканського товарного ринку

Внутрішні запаси сировини і енергоносіїв – це головна особливість республіканського ринку. Найважливішими особливостями республіканського ринку, що визначають його склад і розвиток, є наявність сировинних запасів і засобів виробництва.

Виходячи з географічних чинників, кожен національний ринок може користуватися певними внутрішніми запасами сировини і енергоносіїв. Це його перша особливість – фундаментальна база, на основі якої формується подальше відтворення. У таких країн, як Росія, внутрішніх сировинних ресурсів достатньо, а Японія, наприклад, ними майже не володіє. У другому випадку для розвитку ринку може бути тільки один вихід – імпортувати сировину з інших країн. На сьогоднішній день Росія є одним з лідерів експорту сировинних ресурсів та енергоносіїв, а лідерами їх імпорту виступають США, Німеччина, Китай і Японія. І якщо остання змушена це робити через обмеженість внутрішніх джерел, інші роблять ставку на довгострокову перспективу. Адже, в кінцевому рахунку, запаси сировини є вичерпними, і при виснаженні внутрішніх джерел республіканський ринок потрапить в залежність від зовнішніх ринків.

Засоби виробництва є знаряддями створення кінцевої продукції, тому їх стан є другою особливістю ринку. Тут велике значення надається розвитку науково-технічної бази. Тому на республіканському рівні необхідно приділяти належну увагу науці, це буде базою для подальшого розвитку товарного ринку. Існує і альтернативний варіант – експортувати технології або самі засоби виробництва, проте в цьому випадку республіканський ринок завжди на один-два кроки буде відставати від інших національних ринків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Республіканський товарний ринок