Рентні платежі

Під рентними платежами прийнято мати на увазі ті платежі компаній і підприємств, які вони виплачують в обмін на наданий в їх власність майно.

Особливості рентних платежів

Виплата рентних платежів за укладеним між платником і одержувачем договором здійснюється тільки грошовій формі. Виняток становлять лише деякі ситуації, в разі виникнення яких грошові надходження можуть бути замінені на надання інших послуг: надання будь-якої фізичної допомоги, віддача речей на передчасне користування і т. п.

Платниками рентних платежів можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а одержувачами тільки фізичні особи і організації, що займаються некомерційної діяльністю. Крім того, одержувачами може бути і група осіб, які в такому випадку стають сополучателямі, що ділять між собою рівні або нерівні частки. У разі смерті одного з сополучателей його частка розподіляється між рештою членами групи.

В умовах укладання договору довічної ренти з утриманням розмір рентних платежів визначається розміром двох мінімальних зарплат. Перевагу при цьому віддається натуральній формі надання змісту – у вигляді послуг, речей і робіт. Заміна натуральної форми на грошову може бути проведена тільки в тому випадку, якщо це передбачено укладеним договором і не суперечить чинному законодавству.

Права платника рентних платежів строго обмежені, тому він не може розпоряджатися отриманим майном на свій розсуд навіть при дотриманні всіх умов призначених йому фінансових виплат. Платник повинен піклуватися про збереження собівартості використовуваного майна, так як в противному випадку існує висока ймовірність того, що рентополучателя збільшить розмір встановленої ренти.

Види рентних платежів

В даний час фахівцями виділяється два основних види рентних платежів:

– Довічні рентні платежі. Платник виплачує одержувачу ренту за надане йому майно до тих пір, поки не настане день смерті орендодавця. В даному випадку повністю виключається можливість передачі прав на отримання рентних платежів яким-небудь стороннім особам.

Довічні рентні платежі на увазі виплату виключно грошових коштів і не можуть виплачуватися в іншій формі. Розмір платіжних сум визначається розміром мінімальної заробітної плати. Що ж стосується періодичності виплат, то вона в обов’язковому порядку повинна бути прописана в договорі, укладеному між орендодавцем і орендарем. Одержувач може розірвати договір в будь-який зручний час у тому випадку, якщо платник порушить взяті на себе зобов’язання в рамках встановленої домовленості. У цьому випадку одержувач має право вимагати негайного розірвання договору та відшкодування збитків.

– Постійні рентні платежі практично ідентичні довічним. Єдиний виняток полягає в тому, що якщо рентополучателя помре, з рентодателя не будуть зняті обов’язки по виплатах. Спадкоємці померлого одержувача будуть продовжувати отримувати грошові кошти до тих пір, поки не буде виплачена вся сума ренти, прописана в укладеному раніше договорі.

Майно, яке було передано одержувачу за умови виплати їм регулярних рентних платежів, може використовуватися останнім на його розсуд, однак зобов’язання за грошовими виплатами зберігаються в будь-якому випадку.

Для того, щоб позбутися від необхідності виплати довічних або постійних рентних платежів, їх одержувачу і платнику необхідно укласти особливу домовленість відповідно до якої будуть задоволені вимоги обох сторін. Доля майна в цьому випадку може бути будь-який: його можуть продати на аукціоні, залишити в одержувача або платника.

Значення рентних платежів

Отримання рентних платежів – це один з найпопулярніших способів отримання доходів в даний час. Досить велика кількість громадян отримує фінансову прибуток за рахунок надання наявного у них майна в користування приватним фірмам і підприємствам. Зокрема це стосується жителів сіл, які постачають різні сільськогосподарські підприємства наявними у них знаряддями праці і обладнанням.

Важливе значення рентні платежі мають і для держави, так як за рахунок сплати податків з цих прибутків поповнюється державна скарбниця. Зрозуміло, розміри фінансових надходжень за рахунок існуючих рент не дуже великі, проте при правильному оподаткування внески громадян, які уклали договори рент, можуть надати неоціненну допомогу в стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Рентні платежі