Регіональні фондові біржі

Регіональні фондові біржі – ринки цінних паперів, сформовані в регіональних фінансових центрах держав, які є важливим елементом розвитку загальнонаціональних фондових бірж. В рамках регіональних біржових майданчиків здійснюється оборот таких цінних паперів як: акції, облігації компаній, векселі, облігації державної позики, тобто, активів, що котируються не тільки на ринках регіонів, а й на рівні національної біржі.

Функціонування регіональних фондових бірж

Перевага регіональних фондових бірж – швидкість проведення розрахунків на тлі відносно великий прібилі. В основі формування регіональних фондових бірж лежить оборот цінних паперів. Найбільш затребуваними інструментами в учасників ринку є:

    Акції, а також сертифікати конкретних інвестиційних фондів – служать для утворення статутного фонду організацій; Державні цінні папери (облігації позики) – активи дозволяють демпфіровати і в цілому впливати на регіональний бюджет; Облігації організацій – беруть участь у створенні основного і оборотного капіталів компанії.

Крім того, на регіональних фондових біржах присутні і інші фінансові інструменти: депозитні сертифікати, комерційні папери, векселі, оборот яких істотно нижче. Наприклад, у регіональних брокерів сформований попит на акції організацій, що діють в регіоні, при цьому замовлення на скупку акцій невеликих компаній, як правило, надходять від інвесторів. За останні роки спостерігається збільшення продажів векселів, розвиваючих регіональні фінансові сектори. Їх перевага – швидкість проведення розрахунків на тлі відносно великого прибутку.

Система управління подібних бірж передбачає контроль з двох сторін:

    З боку держави – регулювання відбувається за рахунок нормативних актів, які наказують передавати частину зобов’язань до органів держконтролю / нагляду; З боку самоврядних організацій, які забирають на себе частину повноважень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Регіональні фондові біржі