Ребрендинг

Ребрендинг – це комплекс робіт з коригування бренду, уточненню його позиціонування, поліпшенню іміджу. Отже, ребрендинг можна розглядати як певний процес, що володіє власною суттю, і покликаний вирішувати іманентні йому завдання.

Процес ребрендингу багато в чому схожий на процес брендингу. Головна відмінність між цими процесами полягає в тому, що брендинг націлений на створення нового бренду, а ребрендинг – на оновлення вже наявного бренду відповідно до актуальних запитів ринку і культурного середовища. Процес ребрендингу підпорядкований вирішенню відповідних завдань.

Завдання ребрендингу: 1) посилення бренду (тобто зростання лояльності споживачів); 2) диференціація бренду (посилення його унікальності); 3) збільшення цільової аудиторії бренду (залучення нових споживачів).

Суть ребрендингу полягає в зміні ціннісних орієнтацій бренду. Це означає, що бренд, спочатку спирався на одну особистісну цінність, яка була важлива для однієї цільової аудиторії, почав підтримувати іншу цінність, яка вже, можливо, виявилася важлива не для всіх представників колишньої цільової аудиторії, а лише для її частини. Однак ця цінність придбала значимість в очах тих споживачів, які раніше не входили в число прихильників марки, але яких необхідно було залучити.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ребрендинг