Реальна відсоткова ставка

Процентні ставки давно вже перестали бути величинами, якими цікавляться лише фахівці. Зараз вони міцно увійшли в життя простих громадян. За часів масового кредитного буму кожному потенційному позичальникові необхідно бути в курсі зміни ставки відсотка. Це пояснюється тим, що вона прямим чином впливає на загальну ціну кредиту. Розбиратися в цьому питанні не завадить і тим, хто не планує брати гроші в борг. Справа в тому, що процентна ставка прямо відображає економічний розвиток нашої країни: чим вона вища, тим гірше для економіки, і навпаки.

Процентні ставки бувають номінальними і реальними. Найбільший інтерес в умовах української дійсності представляє реальна процентна ставка. Це пояснюється тим, що вона скоригована на рівень інфляції, властивої українській економіці. Тому саме реальна ставка відсотка в Україні є найбільш значущою. Таким чином, реальну процентну ставку можна визначити як номінальну ставку за вирахуванням темпу зростання цін за якийсь певний період часу.

Деякі теоретичні характеристики реальних процентних ставок

Ситуація ускладнюється тим фактом, що розмір реальної ставки відсотка на майбутній період не визначений на даний момент часу. Тому її оцінюють на підставі рівня прогнозованого зростання економіки за конкретний період часу, з огляду на рівень ризиків.

У деяких виняткових ситуаціях номінальна ставка відсотка може збігатися з реальною. Це можливо при відсутності зростання цін на грошових ринках. При цьому номінальна ставка відсотка підлягає зміні завдяки коливанням реальної ставки або рівня інфляції.

Ситуація ускладнюється через те, що суб’єкти економіки – як кредитор, так і позичальник – не володіють точною інформацією про темпи інфляції в майбутньому. Відповідно вони враховують лише очікувані темпи зростання цін. В цьому проявляється т. зв. ефект Фішера.

Сутність ефекту Фішера полягає в тому, що номінальна ставка відсотка визначається не фактичним темпом зростання цін, який залишається невідомим, а очікуваним темпом інфляції.

Тут важливо зазначити, що коли на грошовому ринку відбувається формування процентної ставки, то на її рівень в першу чергу впливає очікуваний темп інфляції. При цьому враховується термін виконання боргового зобов’язання. Фактичне ж значення величини інфляції в минулому періоді залишається на другому плані.

У тому випадку, коли має місце неочікувана інфляція, то у виграші залишаться позичальники. Це пояснюється тим, що повернення кредиту вони здійснюватимуть знеціненими грошима. Якщо ж спостерігається зменшення цін (тобто дефляція, яка не властива українській економіці), то у виграші залишиться кредитор.

У деяких ситуаціях можлива наявність негативних значень реальних процентних ставок. Так може бути тоді, коли темп інфляції перевищує темп зростання номінальної процентної ставки. Відповідно можлива ситуація, при якій реальні ставки відсотка по кредитах будуть мати негативні значення. Така ситуація може виникнути при перевищенні темпів інфляції над темпами збільшення номінальної процентної ставки.

Встановлення негативних ставок відсотка можливо також при наявності в економіці країни галопуючої інфляції або гіперінфляції. Подібна ситуація може виникнути і в тому випадку, коли економіка знаходиться в стані спаду, при якому відбувається падіння попиту на кредити, за яким, згідно із законами ринку, неминуче слід зменшення номінальних ставок відсотка.

Якщо реальні процентні ставки мають позитивне значення, то це говорить про зростання доходу у кредиторів. Це можливо при зниженні за рахунок інфляції реальної вартості позикових коштів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Реальна відсоткова ставка