Реалістичний живопис І. Ю. Рєпіна та В. І. Сурікова

Нове слово в російського реалістичного живопису сказали найбільші майстри другої половини XIX ст. Рєпін Ілля Юхимович і Суриков Василь Іванович.

Серед багатьох чудових живописців Іллю Юхимовича Рєпіна виділяє особлива широта охоплення російської дійсності, вміння дати її глибокий аналіз, життєва переконливість створених образів. У полотнах художника у всій повноті, суперечностях і різноманітті знайшла відображення життя сучасної йому Росії. З неменшою силою він зумів закарбувати глибоку драму пішли в минуле епох, створив портрети найбільших представників мистецтва, громадських діячів, простих селян і царюючих осіб. У своїх творах він прагнув не тільки до створення соціально-типових образів, але й до передачі їх індивідуальної неповторності.

До головної теми своєї творчості – зображенню народу – І. Є. Рєпін звернувся вже на самому початку свого творчого шляху. З цікавістю він спостерігав життя “простакуватого люду >>, що живе, за його влучним зауваженням,” набагато щире нас >>. Художника завжди привертали сильні характери простих людей з народу, їх чудове знання життя, мудрість і гідність, з яким вони виносили всі тяготи долі. Про таких людей він говорив з захопленням: “Як не стане мужик – все красиво”. Ось чому Рєпіну був дорогий кожен ледь помітний штрих на їхніх обличчях, навіть у лахмітті він міг знайти мальовничу

Привабливість.

З картини “Бурлаки на Волзі”, що стала вищим досягненням мистецтва реалізму 1870-х рр., Почалася його “слава по всій Русі великій”. У ній художник відмовився від повчання і викриття, звичних для побутового живопису, і вперше висловив не тільки страждання людей важкої фізичної праці, а й грізну суспільну силу. З разючою майстерністю Рєпіним була дана соціально-психологічна “біографія >> народу, відтворена неповторна індивідуальність кожного персонажа. В одинадцяти фігурах бурлак був створений типовий портрет народної Русі, а перед глядачем постали всі стани російського суспільства. У листі до В. В. Стасову з приводу цієї картини Рєпін писав: “Суддя тепер мужик, а тому треба відтворювати його інтереси”. Чи не презирливе огиду вселяли бурлак і автору, а повагу і захоплення їх внутрішньою силою і красою. За словами Ф. М. Достоєвського, на полотні була розкрита щира правда “без особливих пояснень і ярличків”. У найбільшу заслугу художнику Достоєвський поставив те, що жоден з його бурлак не кричить з картини: “Подивися, як я нещасний і до якої міри ти заборгував народу”.

У картині “Хресний хід в Курській губернії” Рєпіна вдалося створити не тільки своєрідну енциклопедію російської провінції, але й піднятися до глибоких історичних узагальнень. У цьому монументальному полотні він втілив образи представників всіх верств суспільства, показав стихійний рух багатолюдного потоку і в той же час дав чітку соціально-смислове характеристику кожної групи персонажів. На обличчях і у фігурах зображених можна “прочитати” святенництво і лицемірство, чванливість пиху і самовдоволення, рабську покірність і наївне простодушність. Абсолютною бездуховності і повного байдужості людей ситих, можновладців художник протиставив світлу надію людини на зцілення і щастя в образі горбаня, якого урядник намагається відігнати кийком від пишної святкової процесії.

Картина “Хресний хід в Курській губернії” чудова не тільки силою соціального звучання, а й майстерністю художнього рішення – особливостями композиційної побудови і багатством колориту. Невичерпний інтерес художника до натури, закоханість в реальне життя виявилися в тому, як передана фактура легкого шовку стрічок і строкатих ситців, грубого сукна селянських лахміття і дорогий жовтої парчі, гарячого піску дороги і вицвілого спекотного неба. Все це барвисте розмаїття, освітлене яскравим сонцем, об’єднано в єдину колірну гармонію. Достоїнства картини були відзначені В. В. Стасовим, який побачив в ній, як і в “Бурлаки на Волзі”, “ту ж силу, той же вогонь, ту ж правду, ту ж глибоку національність і той же вражаючий талант… одне з кращих урочистостей сучасного мистецтв “. Полотно, виставлене на черговій виставці передвижників, викликало широкий громадський резонанс.

Багатогранний талант І. Ю. Рєпіна яскраво висловився в історичних полотнах, що вражають достовірністю зображення подій і глибиною психологічних характеристик. У що пішли в далеке минуле події він шукав кульмінаційні моменти життя, драматичні ситуації, в яких найбільш повно проявлялася справжня сутність людини. Він майстерно міг показати своїх героїв у переломні моменти життя, застати їх зненацька, у хвилини крайньої напруги душевних сил. Разом з тим Рєпін був щедро обдарований здатністю відчувати наступність і проводити паралелі між історичним минулим і сучасністю.

Так, задум картини “Іван Грозний і син його Іван >> виник у зв’язку з убивством народовольцями Олександра II. <- Почуття були перевантажені жахами сучасності >>, – писав Рєпін в ті дні. “Вихід наболілого в історії” Рєпін знайшов в зображенні страшного миті прозріння синоубійци, несподівано усвідомив неможливість змінити що-небудь у своєму житті. У картині виразно прозвучала думка про злочинність вбивства, нехтування непорушною заповіді “не убий”. Однаково страшні самотність і каяття скорчився старого, що намагається підняти тяжелеющій тіло сина, і милосердний жест вибачення сина, який стосується слабшає рукою батька. Багатозначність і багатоплановість, психологічна глибина твори нікого не могли залишити байдужими.

Іншим, життєствердним, змістом наповнена картина “Запорожці пишуть листа турецькому султану”, котра висловила стихію народного характеру, дух лицарства і товариства. З почуттям оптимізму Рєпін зумів передати силу козацької вольниці, її невичерпне почуття гумору і прагнення до свободи. Вперше в російській живопису було передано почуття єднання народних мас і вождя – ватажка військового братерства. У величезному полотні (203 х 358 см) він створив своєрідний гімн народному духу, цілу “симфонію сміху” (І. Е. Грабар). Над цією картиною Рєпін працював більше 15 років: робота ніяк не відпускала уява художника. Про її героях він із задоволенням писав В. В. Стасову: “Ну й народець же!!! Голова обертом йде від їх гаму і шуму, з ними не можна розлучитися! Чортячий народ! “

Значний внесок вніс І. Є. Рєпін мистецтво портрета. Успішно розвиваючи кращі традиції російської живопису, він в кожному творі цього жанру розкривав “діалектику душі”, складний емоційний світ і неповторні особливості кожної конкретної людини. У кожному портреті художника знайшли вираження рідкісна спостережливість, психологічна пильність, прагнення до правдивості, неприйняття фальші. Рєпін ніколи не “поправляв” індивідуальність, не прагнув до її “поліпшення” або ідеалізації, він не любив, коли моделі навмисно “позували йому”. Реалістична спрямованість і своєрідність його творчого методу полягали у синтезі історичної правди та художнього вимислу. Зрозуміло, що Суриков не міг бути безпосереднім свідком представлених подій. Створюючи свою художню правду, він міг дозволити собі формально відійти від історичної достовірності, але він ніколи не робив це безпідставно і нарочито. Якщо він відчував, що може погубити історичний сенс сцени або зруйнувати її епічний характер, він рішуче відмовлявся від натуралізму, передачі “жаху” і “крові” навіть у тих ситуаціях, коли, здавалося, це було виправдано самим сюжетом.

У строгому сенсі про реалізм Сурікова можна говорити тільки по відношенню до деталей і обстановці, в яких йому вдалося досягти необхідної достовірності та широкого узагальнення. Ось чому предмети і речі в його картинах не є безмовними, але дуже важливими свідками історії, одухотворинними зіткненням з життям людини. За кожною деталлю варто ретельне вивчення величезного фактичного матеріалу – старовинних книг і сучасних історичних праць, гравюр і портретів, виробів ремесла, костюмів і зброї. Суриков говорив:

“В історичній картині адже і не потрібно, щоб було зовсім так, а щоб можливість була, щоб схоже було. Суть-то історичної картини – вгадування. Якщо тільки сам дух часу дотриманий – у деталях можна які завгодно помилки робити. А коли все точка в точку – противно навіть >>.

Як майстер історичного живопису Суриков вперше голосно заявив про себе в картині “Ранок стрілецької страти”, в якій відбив наслідки бунту стрільців, які підтримали 1698 р царівну Софію і виступили проти законної влади, належала її молодшому братові – Петру 1. Не кров і не страту хотів передати автор у цьому творі, а народну національну трагедію, розповісти про ту страшну ціну, яку платить народ, що живе в епоху змін і потрапив під колесо історії. Драматичне звучання полотна автор бачив у “урочистості останніх хвилин”, пережитих стрільцями.

Всі стрільці по-своєму переживають трагедію, висловлюють непокірність, бунтарський дух і обурення. На їхніх обличчях і в позах – ціла гама почуттів: похмуре мовчання і сумне прощання, уперта злоба, тяжке роздум і тупа покірність.

Емоційний центр композиції складає безмовний поєдинок, “дуель поглядів”, протистояння двох головних героїв – Петра 1 і рудобородого стрільця. Гордо піднята голова непримиренного і не зломленого тортурами бунтаря, спрямувавши свій погляд, повний нестримної ненависті, у бік молодого царя. Він один не зняв перед ним шапку і судорожно стискає в руках запалену свічку. Петро 1 зображений на тлі кремлівської стіни – оплоту державної влади. У всій його фігурі відчуваються велика внутрішня сила і переконаність у правоті своєї боротьби. У цьому протистоянні немає правих і винуватих, у кожного своя образа і своя правда. Розмірковуючи про причини краху багатьох починань царя-реформатора, автор висловлює ідею його морального поразки і трагічної роз’єднаності з народом.

З великою майстерністю Суриковим намальовані яскраві жіночі характери, в яких народна трагедія сприймається особливо відчутно і емоційно. Надовго залишаються в пам’яті глядачів баби, нерухомо сидять в дорожньому місиві на передньому плані, відчайдушно плаче маленька дівчинка в червоному хусточці, нестямно кричуща молода жінка, чоловіка якої вже ведуть на страту. Незважаючи на те що художник в більшості випадків не показує їх осіб, глядачеві передається відчуття останньої ступеня їх горя і відчаю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Реалістичний живопис І. Ю. Рєпіна та В. І. Сурікова