RC-ланцюга

Раніше були розглянуті електричні ланцюги, в яких використовувалися резистори (радіоелемент, що володіє опором руху електричного струму) або конденсатори (радіоелемент, здатний зберігати електричний заряд). На практиці ці обидва радіоелементу дуже часто використовуються спільно. Електричні ланцюги, в яких присутні і резистори, і конденсатори, називаються RC-ланцюгами.

RC ланцюга
В найпростішого електричного RC-ланцюга, що складається з одного конденсатора і одного резистора, при її замиканні почне текти електричний струм. У початковий момент часу його сила буде дорівнює I0 = U0 / R (де, U0 – напруга на пластинах конденсатора в початковий момент часу):

RC ланцюга
З плином часу сила струму в RC-ланцюга буде спадати, оскільки заряд конденсатора зменшується, адже конденсатор не є джерелом харчування, і може подавати струм тільки в тому випадку, якщо на ньому є хоч якийсь заряд.

Крива убування сили струму і заряду конденсатора в RC-ланцюга розраховуються за такими формулами:

I = I0e-t / RC = (U0e-t / RC) / R
q = q0e-t / RC
I – сила струму;
e = 2,71828 – підставу натурального логарифма;
t – час;
R – опір резистора;
C – ємність конденсатора;
q – заряд конденсатора.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

RC-ланцюга