Радикал. Функціональна група

Під радикалом мається на увазі вуглеводневий заступник (R), який є залишком молекули вуглеводню.

Радикали утворюються внаслідок видалення одного або декількох атомів водню з молекули вуглеводню. це:

    Метил – CH3, Етил – C2H5, Пропив – C3H7.

Функціональна група – це певний структурний фрагмент органічної молекули, що відповідає за конкретні хімічні властивості молекули.

З’єднання можуть ставитися до того чи іншого класу. Все залежить від того, яка з функціональних груп в молекулі речовини буде старшої.

Якщо в молекулі органічної речовини міститься дві або більше функціональних групи, такі сполуки називають поліфункціональними.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Радикал. Функціональна група