Р. М. РІЛЬКЕ “СОНЕТИ ДО ОРФЕЯ”, “ОРФЕЙ, ЕВРИДІКА, ГЕРМЕС”, “ЗГАСИ МІЙ ЗІР…”. ВИРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ДЕГУМАНІЗОВАНОМУ СВІТІ. НОСТАЛЬГІЯ ЗА ВТРАЧЕНОЮ ЄДНІСТЮ ЛЮДИНИ ТА СВІТУ – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та про творчість Р. М. Рільке; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: любов до рідної землі; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: символізм, філософська лірика, жанр “вірша-речі”, міфологізм лірики.

Обладнання: портрет Р. М. Рільке, видання його творів, кросворд.

Ти один сказав Богові щось нове.

М. Цвєтаєва

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розгадування кросворда

– Розгадавши кросворд, у виділених кольором клітинках прочитаєте ключове слово

1. Назва міста, у якому народився Р. М. Рільке. (Прага)

2. Ім’‎я античного автора, творчість якого співзвучна тематиці пізніх творів Рільке. (Овідій)

3. Поетичний стиль, із якого починав свою

Творчість Рільке. (Символізм)

4. Що спричинило розлуку двох закоханих у вірші Рільке? (Смерть)

5. Поетичний стиль творчості Рільке останніх років. (Неокласицизм)

6. Улюблений міфологічний герой, якого оспівував Рільке. (Орфей)

Ключове слово: Рільке.

Р. М. РІЛЬКЕ СОНЕТИ ДО ОРФЕЯ, ОРФЕЙ, ЕВРИДІКА, ГЕРМЕС, ЗГАСИ МІЙ ЗІР.... ВИРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ДЕГУМАНІЗОВАНОМУ СВІТІ. НОСТАЛЬГІЯ ЗА ВТРАЧЕНОЮ ЄДНІСТЮ ЛЮДИНИ ТА СВІТУ   ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Слово вчителя (див. с. 36 цього посібника)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Світосприймання Рільке обумовлено трактуванням ним сутності й покликання мистецтва. Поет вважав за мету донести до читача ідею прагнення цілісності. Жити – означає бачити світ у художніх образах. У різні періоди життя Рільке в його свідомості відбувалися певні зміни, його думка долала нові етапи еволюції.

Спочатку він дотримував позиції, яку сповідували символісти (зокрема, джерелом творчості вважав несподіване натхнення, вищу ірраціональну силу, що надихає поета).

У зрілий період він дійшов висновку, що кожен твір митець виношує довго, наче дитину. Основою вірша може стати будь-яка річ, причому вірш не є описом речі, а сам по собі є річчю, існує окремо, на зразок скульптури. Ці вірші доносять до читача розуміння світу, його сутності, у чому й полягає покликання мистецтва. Із часом настав період занепадницьких настроїв поета – він зрозумів, що річ не може бути вищим мистецтва, тому що вона, як і людина, смертна. Речі потрібно рятувати від загибелі – у цьому полягає покликання митця.

Можливо, саме ці роздуми наблизили поета до Бога. Тепер він убачав покликання мистецтва у тому, щоб навертати людину до Бога, який, за переконанням Рільке, визначає зміст існування людини, тому що він дає життя усьому, він сам є життя, та дивна і давня сила, яка існує всюди.

2. Повторення теорії літератури (запис до зошитів)

– Розкажіть про сонет як про ліричний жанр.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Орфей Р. М. Рільке як міфологічний герой та як герой “Метаморфоз” Овідія

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

4. Цикл “сонети до Орфея” – вершина творчості Р. М. Рільке (загальний огляд)

5. Виразне читання та аналіз вірша “Орфей, Евридіка, Гермес”

– Як зображає поет у вірші царство смерті, де перебувають душі померлих?

– Які відчуття виникають від цього опису?

– Як зображає поет Евридіку?

– У чому полягає головна відмінність вірша від міфу?

– Яким є філософський зміст епізоду поразки Орфея у підземному царстві?

6. Виразне читання та аналіз вірша “Згаси мій зір…”

– Розкажіть про композицію вірша.

– До кого звертається автор у вірші?

– Визначте емоційну кульмінацію вірша.

– Яким є загальний настрій вірша?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Постановка та розв’язання проблемних питань

– За допомогою яких образів-символів поет утілює думку про піднесеність душі, усвідомлення високої істини?

– До чого поет закликає людство?

– Коли Орфей може припинити бути Орфеєм?

2. Складання сенканів за темами “Орфей”, “Мистецтво”, “Рільке”

Охочі учні зачитують складені сенкани.

3. Слово вчителя (узагальнення)

– Творча думка Рільке еволюціонувала, зрештою дійшовши висновку: людина має знайти гармонію у вічних цінностях, звернувшись до краси природи, духовності, Бога, а митець має відкрити перед людиною цілісний, розмаїтий світ.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити значення термінів кубофутуризм, символізм, неоромантизм.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про Г. Аполлінера та виразне читання його віршів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Р. М. РІЛЬКЕ “СОНЕТИ ДО ОРФЕЯ”, “ОРФЕЙ, ЕВРИДІКА, ГЕРМЕС”, “ЗГАСИ МІЙ ЗІР…”. ВИРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ДЕГУМАНІЗОВАНОМУ СВІТІ. НОСТАЛЬГІЯ ЗА ВТРАЧЕНОЮ ЄДНІСТЮ ЛЮДИНИ ТА СВІТУ – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст