Психологічне есе Джеймса Джойса “Джакомо Джойс”, його автобіографічний характер – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – І семестр

Мета: допомогти учням усвідомити естетично-художні особливості твору; розвивати навички сприйняття модерністських творів, уміння спостерігати за художнім полотном, аналізувати його, висловлювати свої враження; виховувати естетичні смаки, любов до мистецтва.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Літературознавець К. Генієва пише про психологічне есе “Джакомо Джойс”: “На цих шістнадцяти сторінках була апробована нова поетика, за допомогою якої епос людського життя, епос духу й тіла, історії та приватного життя був уміщений у межі одного <…> дня <…>, що розтягнувся до розмірів вічності”. Про поєднання “миті” й “вічності”, драматизму та іронії, нову поетику в есе “Джакомо Джойс” і йтиметься на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь учнів про життя і творчість письменника Джеймса Джойса, його модерністські шукання

2. Висловлення учнями вражень від прочитаного есе “Джакомо Джойс”

IV. Формування вмінь і навичок

1. Слово вчителя

Твір “Джакомо Джойс” уважається одним із найкращих зразків малої модерністської прози. Написаний у вигляді низки фрагментів, він є своєрідним художньо-щоденниковим літописом історії одного кохання.

Реальною основою сюжету була пережита письменником закоханість в Амалію Поппер, його ученицю. Напружений, динамічний, багатий розмаїтими відтінками плин почуттів ліричного героя, який сприймає любовну ситуацію в усій її неймовірній суперечливості й ускладненості численними табу, адже він – зрілий чоловік, до того ж одружений, а вона – молода дівчина; він – учитель, вона – учениця; його ставлення до своїх почуттів – лірично-іронічне, її – трохи кокетливе,- усе це становить зміст твору. Фрагменти, з яких складається есе, фіксують окремі миті любовних взаємин, віддзеркалюють спалахи почуттів героя та відтворюють різні ракурси образу коханої. Оскільки художні прийоми модернізму багатозначні, то окремі епізоди можна розуміти як такі, що відбуваються лише в розпаленій уяві ліричного героя. У поетиці твору широко використовуються імпресіоністичні засоби (враження, “зупинена мить” тощо), елементи “потоку свідомості”.

2. Спостереження над текстом

Джеймс Джойс створив своєрідний жанр психологічного есе, у якому увага зосереджується на внутрішньому житті особистості. Автор сам стає героєм літературного твору. Про це свідчать факти біографії письменника. Назвіть їх, позначте схематично.

Висновок. Автор не тотожний героєві, і це дає можливість вести діалог, показати напружений внутрішній пошук ліричним героєм істини.

Знайдіть у тексті цитати, які характеризують ліричну героїню як “молоду шляхетну особу”; кокетливу жінку; напівдорослу-напівдитину; закохану.

Твір починається запитанням “Хто?”. Чому?

Які асоціації викликає у свідомості ліричного героя образ дівчини? (“Лоша”, “випещена в неволі птиця”, “чорняве курчатко”, “одаліска”, “зоряна гадюка”)

Знайдіть у творі використані автором прийоми іронії. (“Чорняве курчатко налякане: зненацька уриває; короткі знічені скрики: воно плаче за своєю мамцею, досвідченою квочкою”)

Дослідіть, які кольори переважають в описах, який створюють настрій, враження? (Фіолетовий, рожевий, сірий, темний, опалевий, чорний та ін. – залежно від настрою)

Знайдіть слухові, тактильні та інші образи, з ясуйте їхню роль. (Короткий смішок, прохолодна розмова, підбори вистукують пустку тощо)

Знайдіть описи гами почуттів ліричного героя. (Можливо, поява “її” – зародження почуттів – вагання – переживання її хвороби – докори сумління через дружину – взаємність – розлука – згасання почуттів)

Знайдіть приклади використання “потоку свідомості”, елементів пародійності, інтертекстуальність.

3. Складання схеми психологічного портрета автора за твором

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи за темою “Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса”.

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

– Незвичайне враження справило на мене…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Психологічне есе Джеймса Джойса “Джакомо Джойс”, його автобіографічний характер – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – І семестр