Психоаналітичний підхід

У даному підході виникнення психологічних розладів зв’язується з динамікою несвідомих процесів. Теорія психоаналізу була розроблена З. Фрейд в кінці 19-початку 20 століття. Фактично, психоаналіз являє собою перше виразне теоретичне спрямування в клінічній психології. У класичному психоаналізі психічна хвороба розглядається як наслідок проблем на одній зі стадій розвитку дитини – оральної, анальної, фалічної, латентною, генітальної. Основну частину цих проблем складають конфлікти між дитиною і матір’ю. Чим серйозніше ці проблеми, тим серйозніше будуть психопатологічні синдроми у дорослого. Таким чином, в психоаналізі ніяка психічна патологія не може виникнути в дорослому віці випадково, її тяжкість і різновид будуть визначатися особливостями психічного розвитку. Фрейд ввів термін “фіксація”, що означає ситуацію, при якій ід, его, суперего (три інстанції особистості) не отримують належного розвитку, і яка призводить до того, що людина затримується на одній з ранніх стадій розвитку. Згодом, коли він у дорослому житті стикається зі складною, нерозв’язною ситуацією, то способи його емоційного і поведінкового реагування будуть співвіднесені зі способами реагування, доступними дитині на цій стадії.

Континуум психічних розладів, описуваний в класичному психоаналізі, можна представити таким чином:

Неврози ^ прикордонні особистісні р-ва ^ психози

Основним фактором розвитку неврозу, за Фрейдом, є Едипів комплекс (комплекс Електри, для дівчаток).

У подальших лекціях ми поговоримо про психоаналітичної концепції неврозів більш докладно. Розвиток психозів класичний психоаналіз пов’язує з грубим розладом у роботі захисних механізмів і неповним контактом з реальністю.

До основних відгалуженням сучасного психоаналізу відносять:

– Психологію самості,

– Его-психологію,

– Психологію об’єктних відносин.

Психологія самості була запропонована Хайнцем Когутом в 70-і роки 20 століття. Важливими питаннями, які порушувалися в цій теорії, були питання самооцінки і самолюбства (нарцисизму), ранні психічні травми, особистість людини.

Его-психологія (Ганна Фрейд, Д. Рапапорт) характеризує его як вмістилище страхів і конфліктів із зовнішнім світом (а не іграшки в руках у інстинктів). Его – це незалежна активна сила. А. Фрейд також істотно розширила уявлення про захисні механізми.

Психологія об’єктних відносин – це теорія міжособистісних відносин і їх порушень. Цю теорію розробляли Балінт, Спиць, Кляйн, Боулбі. У цій теорії підкреслюється ключова роль ранніх стосунків дитини і матері, потреб у вираженні і отриманні любові та поваги для нормального розвитку особистості.

Методи психодинамічної терапії, хоча й значно різняться від однієї теорії до іншої, все ж мають щось спільне. Вони спрямовані на виявлення несвідомих конфліктів і потягів, коріння яких лежать в минулому людини (у його дестве). Широко використовуються метод вільних асоціацій та аналіз сновидінь, а також інтерпретація терапевта, катарсис і опрацювання. Психоаналітична терапія є складним, довготривалим процесом. Останнім часом розроблялися і методи короткостроковій психодинамической терапії (Сіфнеос).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Психоаналітичний підхід