Прямий податок

Прямий податок – це обов’язковий платіж до державного бюджету, стягується за рахунок коштів платника податків. Приклади прямих податків: податок на прибуток, податок на майно, транспортний податок і ін.

На відміну від прямого податку, який платник податків сплачує з власних коштів, непрямий податок сплачується за рахунок коштів іншої особи (до таких податків відноситься, наприклад, ПДВ).

Як правило, прямі податки, на відміну від непрямих, легше розраховувати і контролювати. Однак непрямі податки дозволяють гнучко розподіляти податкове навантаження, вони існують в більшості розвинених країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прямий податок