ПРОСВІТНИЦТВО Узагальнення за розділом – ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ІСТОРИЧНА ДОБА

Просвітництво (фр. siecle des lumières – букв. “доба світочів”) – це широкий інтелектуальний рух (літературна доба) XVIII ст.

Поняття “просвітництво” має кілька значень: ідейно-політичний рух; ідейно-естетична доба; літературна епоха.

Основа ідеології Просвітництва – раціоналізм, щира віра у перебудовчу і всепереможну силу людського розуму й освіти (звідси друга назва епохи Просвітництва – “доба Розуму”).

Просвітники пропагували (особливо плідно – за допомогою художньої літератури) ідею рівності всіх людей з народження (їхній заклик до “свободи, рівності, братерства” став гаслом Великої французької революції 17891794 рр.). Саме доба Просвітництва розвінчала рабовласництво.

Найвидатніші представники літератури Просвітництва: Д. Дефо, Дж. Свіфт, Г. Філдінг, С. Річардсон, Л. Стерн, Р. Бернс (Велика Британія); Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск’‎є, Д. Дідро, П. О. Бомарше (Франція); Й. Гердер, Г. Е. Лессінг, Й. В. Гете, Й. К. Ф. Шиллер, (Німеччина); К. Гольдоні (Італія); Б. Франклін (США); Д. Фонвізін, О. Радищев, О. Грибоєдов (Російська імперія) та ін. В українській літературі просвітницькі тенденції присутні в творах Г. Сковороди.

У добу Просвітництва співіснувало кілька провідних літературних напрямів: класицизм, сентименталізм, реалізм та ін.

Характерною ознакою просвітницької літератури була наявність у художніх творах певних філософських ідей, прагнення вплинути на суспільство, виховати людей.

З одного боку, просвітники добре бачили реальну суспільну несправедливість, життєві проблеми та негаразди, та з іншого – все-таки вірили в розум людини, в настання “царства Розуму”, у поліпшення життя суспільства і кожної окремої людини, і саме на цій щирій вірі грунтувався домінуючий настрій тієї доби – оптимізм, радісне світосприйняття.

У добу Просвітництва остаточно сформувалося ледь означене в XVII ст. поняття єдиної європейської культури, а в певному сенсі – й культури світової, важливою складовою якої є всесвітня література (саме поняття ввів в обіг Й. В. Гете).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ПРОСВІТНИЦТВО Узагальнення за розділом – ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ІСТОРИЧНА ДОБА