Прості ефіри

Простими ефірами називаються речовини, які представляють собою з’єднання двох одновалентних вуглеводневих радикалів з атомом кисню. Їх можна розглядати також як продукти заміщення в молекулі води обох атомів водню на одновалентні вуглеводневі радикали.

Від найпростішого з ефірів – діметілового ефіру, або просто метилового ефіру, СН3 – О – СН3 послідовним заміщенням атомів водню в одній з метальних груп на залишок метил можна провести гомологічний ряд. Для простих ефірів можлива така ж ізомерія радикалів, яка існує для спиртів і взагалі для одноатомних похідних парафінових вуглеводнів. Від кожного з членів цього ряду можна, крім того, зробити гомологічний ряд, замінюючи другий метил на вищі радикали. Завдяки цьому для класу простих ефірів, окрім звичайної ізомерії радикалів, можлива також особлива ізомерія, викликана тим, що з кисневим атомом можуть бути пов’язані радикали різного складу. Так, ефір С2Н5 – О – С2Н5 ізомерів ефіру СН3 – О – С3Н7, оскільки обидва ефіру мають емпіричну формулу С4Н10О. Ізомерія цього роду носить назву метамерии.

Прості ефіри, що містять два різних радикала, називаються змішаними ефірами.

Назви ефірів виробляються від назв радикалів. Так, ми маємо диметиловий (метиловий) ефір, метілетіловий ефір, діетиловий (етиловий), метілпропіловий, метілізопропіловий ефіри і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Прості ефіри