Промисловість і навколишнє середовище

Найбільших втрат навколишньому середовищу завдає, як відомо, промисловість. В тій чи іншій мірі це відноситься до всіх її галузях. Забруднення навколишнього середовища найбільш сильно, як правило, у великих центрах гірничодобувного і промислового виробництва.

У 90-их роках минулого століття гірничодобувна промисловість на пострадянському просторі займала площу близько 2,3 млн. Га, а в США і того більше.

Гідроенергетика, незважаючи на гадану екологічну “чистоту”, також завдає шкоди природі. В результаті зведення гребель і створення гігантських водосховищ затоплюються величезні території. Під водою залишаються незаймані ліси і родючі орні землі. Крім того, будівництво водосховищ пов’язане з підвищенням рівня грунтових вод, що призводить до негативних наслідків, особливо в аридної зоні. Підвищення рівня грунтових вод активізує процеси засолення, в результаті чого з ладу виходять оброблювані землі.

Найбільших збитків навколишньому середовищу завдають промислові виробництва, пов’язані з викидом шкідливих відходів. Зокрема, це відноситься до теплових електростанцій. Теплоелектростанції забруднюють навколишнє середовище оксидами сірки, азоту і вуглекислим газом. Згідно з деякими джерелами, теплові електростанції, що працюють на вугіллі, забруднюють навколишнє середовище в 2 рази більше, ніж станції, що працюють на мазуті, і в сто разів більше, ніж станції, що працюють на природному газі.

Забруднення атмосфери отруйними газами, пилом і аерозолями викликає захворювання кровоносної системи, бронхіт, екзему, рак та ін.

Атомні електростанції є потенційною загрозою з точки зору зараження навколишнього середовища радіоактивними викидами. Радіоактивне зараження території можливо в разі серйозної поломки. Прикладом тому може служити аварія на Чорнобильській АЕС, від якої постраждали мільйони людей.

Промислове вплив на природу поставило людство на грань екологічної катастрофи. В даний час міжнародна спільноти вживає всіх заходів для попередження забруднення навколишнього середовища. З цією метою розробляються нові технології, які виключають викиди шкідливих речовин. Крім того, як згадувалося, багато промислових об’єктів розміщуються далеко від населених пунктів і забезпечуються спеціальним обладнанням, яке попереджає викид і скидання шкідливих речовин у навколишнє середовище.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Промисловість і навколишнє середовище