Професія філолог. Хто такий філолог

Слово “філологія” можна перекласти як “любов до слова”. Це не окрема наука, а сукупність знань, що вивчають мову. Такої посади, як філолог немає. Існує ряд професій, які вимагають глибоких знань мови.

Філолог – це фахівець, який вивчає письмові тексти, робить їх смисловий, мовний і стилістичний аналіз.

Завдяки аналізу фахівцем відтворюється образ духовної культури народу, збережений у текстах.

У сучасному світі область філології стала набагато ширше первісної, коли ними ставали тлумачі писання і фахівці з давніх мов. Фахівець не досліджує мову як явище, а лише вивчає плоди роботи лінгвіста, який якраз і займається мовою, розбираючи її, немов тіло людини, висуваючи теорії з тих чи інших питань. Фахівець вивчає мову, щоб використовувати ці знання в практичних цілях.

Чим займається філолог

Діяльність вченого розвивається у двох напрямках (або в якомусь одному з двох) – науково-дослідному та практичному. Якщо філолог працює в першому напрямі, то його робота полягає в:

  Дослідженні мови; Дослідженні літературних текстів; Відновленні давніх текстів.

Філолог збирає невідомі діалекти мов, записує фольклор (фольклорист). Практичний напрям діяльності – це робота в освітніх організаціях, ЗМІ, видавництвах.

Розглянемо основні види діяльності:

  Дослідник; Викладач мови: в школі, університеті, приватне репетиторство; також фахівці викладають мову як іноземну, якщо займаються приватним мовознавством; Укладач підручників, посібників, словників; Коректор; Редактор; Журналіст; Перекладач (якщо вивчалася нерідна мова як основна: філолог-германіст, арабіст, китаїст і т. д).

Робота з текстами – це кропітка, сидяча, інтелектуальна праця. Ця робота передбачає постійне користування словниками, довідниками, оскільки будь-яке рішення (постановка наголосу, пошук синонімів, антонімів або істинного значення слова) повинно бути прийнято у відповідності з визнаним авторитетним джерелом.

До основних обов’язків можна віднести:

  Дослідження зв’язків сучасних мов і мертвих; Розвитку, зміни слів, їх походження; Створення наукових праць; Підготовка до видання підручників, методичок, словників, наукових робіт.

Філологи також готують анотації, тематичні огляди зарубіжної літератури, створюють або вдосконалюють наукові, технічні терміни, беруть участь у розробці машинних мов, а також методик, що дозволяють використовувати комп’ютерні технології для більш продуктивного, якісного перекладу.

Якщо філолог веде практичну діяльність, то його обов’язки залежать від конкретної посади:

  Коректор відповідає за дотримання всіх правил і норм у друкованому тексті; Редактор – за стилістику, зміст тексту; Журналіст створює журналістські матеріали; Викладач навчає.

Крім усього, філологи часто самі пишуть, а деякі і зовсім присвячують життя письменству.

Філолог – що це за професія

Фахівцю необхідно розуміти функції мови, її структуру, історію розвитку. Мовознавство поділяється на:

  Приватне; Загальне.

Загальне мовознавство вивчає мову як явище в принципі, відносно всіх мов. Приватне – конкретну мову.

Під час навчання філологи освоюють безліч предметів, які складуть їх базу для професійної роботи з текстами.

Це:

  Історична граматика, що дозволяє простежити розвиток граматики в часі; Стародавні мови, що ведуть до витоків сучасних; Всі розділи мовознавства (морфологія, фонетика, синтаксис і т. д); Історія літератури; Літературознавство; Редактура; Коректура; Стилістика; Основи видавничої справи; Орфографічний практикум і багато іншого.

Філолог, без всяких сумнівів, повинен бути начитаний і добре зорієнтований у рідній та зарубіжній літературі. Крім того, в його арсеналі повинна бути як мінімум одна іноземнау мова.

Вивчати філологію часто йдуть ті, хто хоче отримати хоч якусь освіту, в надії, що це найбільш простий напрямок. Саме вони і поширюють думку про те, що філолог – це не професія, що з нею не знайти роботу. Так як в слові “філологія” є корінь “любити”, то ясно, що ця сфера потребує саме любов до мови, відчуття її неймовірної важливості для функціонування суспільства, бажання здобувати практичні навички, які дозволять якісно виконувати покладені Завдання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Професія філолог. Хто такий філолог