Професійно-освітня структура

Професійно-освітня структура наочно показує забезпеченість суспільства фахівцями в тои чи іншої професійної області, а також враховує їх освітній рівень. Без використання даних професійно-освітньої структури суспільство не в змозі регулювати процес, пов’язаний з відтворенням. Нестримна підготовка фахівців з вищою професійною освітою призводить до дефіциту на ринку праці, соціальних зрушень, і навіть безробіттю. Для нормального функціонування і розвитку економічної сфери суспільства професійно-освітня структура – це дзеркало, в якому відображаються і реальність, і перспективи. Незатребуваність професійних кадрів тієї чи іншої спеціальності, їх надлишок, побічно свідчать, що в ряді професійних областей може відчуватися, або вже відчувається, дефіцит. А це загрожує скороченням або закриттям ряду виробництв. Поголовне захоплення правознавчих і економічною освітою (як правило, середньо-спеціальною та вищою) в 90-ті роки ХХ ст., Як втім, і на початку століття нинішнього, неминуче призводить до нерентабельному використанню цих фахівців, здебільшого осіли в сфері обслуговування.
Розумна політика в галузі освіти не повинна орієнтуватися на нагальні потреби. На жаль, нескінченна низка освітніх реформ в нашій країні з кінця 70-х років ХХ ст. свідчить про зворотне.
Суспільство має відтворювати себе не тільки у фізичному сенсі. Суспільне відтворення передбачає і трансляцію соціального досвіду, моральних та інших духовних цінностей. Та й саме існування суспільства стає неможливим без розвитку сфери духовного виробництва, що створює духовні підстави суспільного буття. Духовній сфері життєдіяльності суспільства і буде присвячена наступна лекція.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Професійно-освітня структура