Проблеми Світового океану

У самому факті їх постановки має місце якась “штучність”, що випливає з небажаного протиставлення території суші та акваторії Океану. Однак специфіка його освоєння і екології така глибока, а значення для всього живого на Землі настільки велике, що проблеми Світового океану заслужено придбали відому самостійність.

Як встановлено, напіврідкі колоїдні багатомолекулярні речовини, які послужили вихідним “будівельним матеріалом” зароджується органічного життя на планеті, могли виникнути тільки в водах первинного океану. У складі морської води є все необхідне для забезпечення обміну речовин в первинних формах живого, їх самовідтворення і еволюції. Мало того, океанська середовище за це зворушливо захищала зароджується життя від згубного впливу ультрафіолетової радіації: повітряна оболонка нашої планети складалася тоді в основному з двоокису вуглецю, метану й аміаку, а кисень практично відсутній. А це означає, що не було і “озонового екрану”, що рятує сьогодні землян від космічних ультрафіолетових променів.

За минулі з тих пір мільярди років земне життя, завдяки невпинного її розвитку, не тільки проникла на сушу, а й досягла найвищої досконалості. Але не варто забувати, що своїм бурхливим розквітом, так само як і самим існуванням, все живе на планеті – від найпростіших одноклітинних істот до настільки високоорганізованої форми, якою є людина – зобов’язана морському середовищі. Саме Світовий океан забезпечує подальший розвиток життя на Землі завдяки своїй ролі регулятора температури, виробника кисню та інших функцій.

На цьому, аж ніяк не емоційному, тлі рельєфніше проступають чисто практичні проблеми освоєння людиною Світового океану, а саме: 1) мінеральноресурсная; 2) біоресурсного; 3) енергетична; 4) транспортна; 5) рекреаційна; 6) екологічна; 7) научнопознавательная. Сукупність настільки різнохарактерних (економічних, технічних, соціальних, екологічних, моральних та ін.) Проблем є специфічною область наукового знання, що ідентифікується, до речі, на основі географічного критерію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Проблеми Світового океану