ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ: РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ, СЛУЖІННЯ МУЗІ Й НАРОДОВІ, СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ, ВДЯЧНОСТІ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ДАВНЯ КАЗКА” – Світ української поезії

Мета: показати учням розуміння Лесею Українкою ролі митця в суспільстві, служіння музі й народові, розкрити високі моральні риси народного співця; розвивати асоціативне мислення, вміння висловлювати свою думку, опираючись на аргументи, складати порівняльні характеристики головних героїв; виховувати доброту, чесність, незламність, сприяти формуванню ідеалів справедливості, вірити в мирне майбутнє, шанувати духовні здобутки українців.

Тип уроку: урок засвоєння знань, умінь, навичок.

Обладнання: портрет Лесі Українки, текст твору, дидактичний матеріал (тестові завдання), картки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцпитання

· Хто в поемі-казці є уособленням добра і зла?

· Яка роль поета і поезії в суспільстві?

· У чому полягає проблема морального вибору людиною? Наведіть приклади з літератури чи власного життя.

· Визначте проблеми і мотиви твору та запишіть їх у зошит (з допомогою вчителя).

1. Роль митця в суспільстві.

2. Служіння музі й народові.

3. Суть людського щастя, вдячності.

4. Воїни заради збагачення, а не миру.

2. Гра “гарячий стілець”

Один із учнів сідає на уявний “гарячий стілець” і відповідає на будь-які запитання однокласників за текстом, образами твору, художніми особливостями (2-3 учні не більше, зразу ж їх оцінити).

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Леся Українка дедалі частіше називає слово вогнем, іскрою, зброєю, крицею, тому що у її творах так багато місця відведено образу митця – поета, образу слова – меча. Життя для поетеси – це змагання, боротьба, дружба і кохання. Вона запевняла читачів: “В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає”. Як сильно і красиво сказано! А Іван Франко назвав “Давню казку” однією “з найкращих і найхарактерніших окрас нашої нової літератури”.

Упродовж поеми “Давня казка” Леся Українка показує поета в тісному зв’язку з простим народом. Своєю чесною і відданою працею він заслужив у них велику повагу, довіру, вдячність. Гордо і незалежно поводиться з паном, не схиляється перед його славою і владою, відмовляється від розкоші і слави, які пропонує йому Бертольдо:

Не поет, хто забуває

Про страшні народні рани,

Щоб собі на вільні руки

Золоті надіть кайдани.

2. Питання до учнів

· Чому, живучи самотньо, поет не був одиноким?

· У який спосіб він “оживляв сумну діброву”?

· Чому поет відмовляється від будь-якої нагороди за послугу лицарю? Як це його характеризує?

· Що є найцінніше для поета?

· Заради чого він живе?

· Чому герой твору на зло відповідає добром?

· Чому поет помирає? Яку справу він залишив по собі?

· Чи можна ототожнити образ митця з Лесею Українкою? Свої міркування доведіть.

3. Театралізоване дійство

Розіграти в ролях першу зустріч Бертольда з поетом від слів “А ти тут зажди, небоже, хай-но їхатиму з гаю…” до слів “Що за дивна сила слова! Ворожбит якийсь, та й годі!..” Прокоментувати діалог між поетом і графом.

4 Опрацювання образу лицаря Бертольдо

4.1. Бесіда.

· Чому лицар так зневажливо поставився до поета під час полювання? (Бо був самовпевнений, завжди жорстоко і грубо ставився до простого народу, а це виявляється у його вчинках і словах.)

· У чому виявилася жорстокість героя до простого народу після повернення з війни?

· Через що поет став небезпечним для пана?

· За що лицар пропонував поетові золото? Як це його характеризує?

· Ув’язнення поета – це помста Бертольда за добрі справи митця?

Відповідь обгрунтуйте.

· Що вас вразило в цьому образі?

4.2. Складання інформаційного грона до характеристики образу Бертольдо.

5. Інтерактивна вправа “кольористий портрет душі героя”

За допомогою кольорів передайте сутність героя, умотивовуючи власний вибір (світлі кольори – це поет, темні – Бертольдо).

6. За варіантами визначити художні засоби та їхню визначну роль у поемі (дописати у “візитку”)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Виконання тестів

1. Країна, у якій відбуватимуться події казки:

А Англія; Б Італія;

В невідома; Г Україна.

2. Укажіть, на якому музичному інструменті грає поет із “Давньої казки” Лесі Українки:

А на сопілці; Б на бандурі;

В на флейті; Г на мандоліні.

3. Герой твору – поет – не відчуває ні голоду, ні холоду, бо отримував допомогу від:

А Бога; Б простого люду;

В кобзарів; Г пана.

4. Своїм багатством поет уважав:

А сонце; Б море;

В землю; Г небо.

5. Слово поета “всім давало”:

А користь і впевненість у житті;

Б гордість і радість;

В розвагу і пораду;

Г бажання позбутися лихого.

6. Сутичка народного поета зі всевладним графом Бертольдом щодо захисту простого народу є:

А зав’язкою; Б експозицією;

В кульмінацією; Г розв’язкою.

7. Поет був задоволений тим, що мав:

А щастя;

Б можливість цінувати все живе на землі;

В можливість забувати все лихе;

Г багато золота.

8. На що не витрачав грошей Бертольдо?

А На розкоші; Б на турніри;

В на убрання прехороші; Г на відбудову храмів.

9. За жанром поема “Давня казка”…

А сатирична; Б гумористична;

В соціальна; Г психолого-філософська.

10. Залишивши рідний край, воїни відчули:

А смертельну небезпеку; Б себе сильними і мужніми;

В тугу за Батьківщиною; Г сміливими і хоробрими.

11. Щастя для поета мати:

А графство; Б багатство за свої поезії;

В пошану до себе від лицаря; Г волю.

12. Чим поет чарував всю громаду, яка до нього сходилась?

А Своїми думками і вчинками;

Б красою душі;

В вмінням розуміти проблеми народу;

Г чудовими поезіями.

Відповідь: 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – Г, 5 – В, 6 – В, 7 – А, 8 – Г, 9 – В, 10 – В,11 – Г, 12 – Г.

VІІ. ОЦІНЮВАННЯ. АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати творче завдання – записати свої враження від знайомства із поемою “Давня казка” у вигляді есе.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ: РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ, СЛУЖІННЯ МУЗІ Й НАРОДОВІ, СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ, ВДЯЧНОСТІ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ДАВНЯ КАЗКА” – Світ української поезії