Проблеми асиміляції

Завжди викликає труднощі ситуація, коли велика кількість іноземців прибуває в країну за короткий період. Найчастіше іммігранти тримаються разом, особливо в тих ситуаціях, коли місцева громада до них вороже ставиться. Загострюються соціальні проблеми.

Така ситуація сталася в Британії, коли в країну ринули маси іммігрантів з країн Карибського басейну, Азії та Африки, в пошуках роботи.

Часто вони бралися за роботу, від якої місцеві жителі відмовлялися. Але з ростом безробіття імміграція різко знизилася.

Імміграції до Британії сприяли економічні чинники. Але виникли соціальні проблеми, такі як нестача житла, мали зворотний вплив.

Більш того, мігранти стикалися з відкритою ворожістю місцевого населення, яка часто породжувалася расовими забобонами.

Уряд, в результаті, було змушене вжити заходів проти дискримінації іммігрантів.

Асиміляція без труднощів проходить рідко, особливо якщо мігранти не володіють місцевою мовою. Вважається, що не менше двох поколінь має пройти для повної асиміляції.

Асиміляція (від лат. Assimilatio – злиття, уподібнення) – це один з видів етнічних процесів, що являє собою взаємодію двох етносів. В ході цього процесу етнічні групи або етноси сприймають культуру і мову іншого етносу, і поступово з ним зливаючись, втрачають свою етнічну ідентичність.

Таким чином, дорогі читачі, думаю, Вам стала ясна різниця цих таких схожих термінів, а найголовніше, ми з’ясували найважливіші моменти міграції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Проблеми асиміляції